รอง ผบช.สตม.พร้อมคณะทำงานตรวจ ตม.4 จังหวัดขับเคลื่อน ‘e-Extension’ วีซ่าออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒน์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม. พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนออกตรวจระบบการขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Extension” ในพื้นที่ ตม.จว.ชลบุรี ตม.จว.สมุทรปราการ ตม.จว.ปทุมธานี และ ตม.จว.นนทบุรี หลังจากเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เปิดตัวระบบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นดำริของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาให้เข้าสู่การเป็นภาครัฐทันสมัย และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้สานต่อการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

การให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานการให้บริการคนต่างด้าวรูปแบบใหม่ด้วยการยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร และชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบดังกล่าวเป็นการนำร่องการขออยู่ต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือมีสถานที่ทำงานของรัฐในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งได้เปิดให้บริการในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็นในการขออยู่ต่อฯ จำนวน 12 เหตุผล ดังนี้ 1.เพื่อการท่องเที่ยว 2.ครูในสถานศึกษาของรัฐ 3.ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 4.อยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 5.เดิมคนไทย 6.ครอบครัวผู้มีถิ่นที่อยู่ 7.สื่อมวลชน 8.ฝึกสอน ค้นคว้าวิจัยในหน่วยงานของรัฐ 9.ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจัก, 10.ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 11.ผู้ควบคุมพาหนะประจำพาหนะ และ 12.สถานทูตให้การรับรองและร้องขอ

Advertisement

เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยมีคนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น 12 เหตุผลดังกล่าว มากกว่า 2 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้คนต่างด้าวใช้เวลาค่อนข้างนานในการขอรับบริการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยต้องใช้เวลารอเข้ารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง

“e-Extension” วีซ่าออนไลน์ บริการภายใน 3 นาที ในกรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนมาขอรับบริการผ่านระบบ “e-Extension” (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e-Extension) คนต่างด้าวสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ และเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวบุคคลและรับสติ๊กเกอร์วีซ่า โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น

โครงการดังกล่าวลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้คนต่างด้าวสามารถกำหนดนัดหมายวันเวลาขอรับสติกเกอร์วีซ่าได้ด้วยตนเอง นับเป็นมิติใหม่ของการยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย บริการ “e-Extension” ได้มีการทดลองระบบโดยเปิดให้คนต่างด้าวขอรับบริการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา มีคนต่างด้าวให้ความสนใจและเข้ามาทดลองใช้งานผ่านระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีจนได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image