อัยการธนกฤตเปิด 4 แนวคำวินิจฉัยศาลรธน. คดีคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

อัยการธนกฤตเปิด 4 แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีร้องวิธีคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ หาร 100 ขัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวให้ความเห็นข้อกฎหมาย ตามที่ประธานรัฐสภาได้ส่งความเห็นของ ส.ส. และ ส.ว. เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. มาตรา 25 และมาตรา 26 ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องระบบการคิดคำนวณ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อที่ให้ใช้ระบบ 100 หาร และกระบวนการได้มาซึ่งระบบ 100 หาร โดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดลงมติเพื่อทำคำวินิจฉัยคดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น ว่าด้วยมีผู้สนใจได้สอบถามผมมาถึงแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ ผมจึงขอให้ความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อเป็นความรู้ทางกฎหมายในเรื่องนี้แก่ท่านที่สนใจ โดยหากพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ อาจมีได้ 4 แนวทาง ดังนี้

1.วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป. ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

2.วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป. ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่าง พ.ร.ป. เป็นอันตกไป

Advertisement

3.วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป. มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นสาระสำคัญ ให้ข้อความเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตกไป

4.วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป. มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นสาระสำคัญ ให้ร่าง พ.ร.ป. ตกไปทั้งฉบับ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 148)

หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกรณี 1 และ 3 คือ ร่าง พ.ร.ป. ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ เป็นกรณีที่ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นสาระสำคัญ ข้อความเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่เป็นอันตกไป ร่าง พ.ร.ป. ไม่ได้ตกไปทั้งฉบับ นายกรัฐมนตรีก็จะนำร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image