ชป. กางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองเปลี่ยน บรรเทาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อ.สิชล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากบริเวณคลองเปลี่ยน พื้นที่รอยต่อ ต.เปลี่ยนและ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ลุ่มน้ำคลองเปลี่ยน เป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ ต.เปลี่ยนและ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีสภาพลำน้ำที่คดเคี้ยว เมื่อถึงช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหาน้ำท่วม และในช่วงฤดูแล้งก็มักจะพบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเป็น ประจำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองเปลี่ยน ด้วยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อทำหน้าที่หน่วงชะลอน้ำและเก็บกักน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ได้แก่ โครงการฝายวังปลาโสด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.เปลี่ยนและ ต.เทพราช อำเภอสิชล พื้นที่รับประโยชน์รวม 260 ไร่ สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 229 ครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นทางเชื่อมในการสัญจรและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนระหว่าง 2 ตำบลได้อีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image