อธิบดีกรมชลฯ นำทีมสานต่อความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีชลประทาน-ระบายน้ำ

อธิบดีกรมชลฯ นำทีมสานต่อความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ประชุมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านชลประทานและระบายน้ำ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายอดิศร จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายนพดล โค้วสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการชลประทาน นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ นายเอกพงษ์ แน่นอุดร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำ ญี่ปุ่น-ไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Japan-Thailand Irrigation and Drainage Technology Exchange) โดยมี นายชินจิ อาเบะ (Mr.Shinji ABE) รองอธิบดีกรมพัฒนาชนบท กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น และนายฮิโรมิจิ คิตาดะ (Mr.Hiromichi KITADA) ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุงที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยของเขื่อน และอ่างเก็บน้ำใต้ดิน (Underground reservoir) ณ กรมพัฒนาชนบท กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

Advertisement

อนึ่ง กรมชลประทาน และกรมพัฒนาชนบท ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกการหารือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (Record of Discussions in the field of Irrigation and Drainage Technology Exchange: ROD) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้จัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image