อสส.เปิดหลักสูตรอธิบดีอัยการรุ่น14 เลือก “ธีระวัฒน์”ปธ.รุ่น “ประยุทธ” กก.ประชาสัมพันธ์

อสส.เปิดเเล้วหลักสูตรอธิบดีอัยการรุ่น 14 เลือก”ธีระวัฒน์”รองอธ.อัยการเเรงงานภ.2 เป็น ปธ.รุ่น “ประยุทธ” อดีตรองโฆษกฯเป็นกก.ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการรุ่นที่ 14 หลักสูตรการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลัก สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามตำแหน่งและสมรรถนะระดับบริหาร เสริมความรู้ ด้านภาวะผู้นำยุคใหม่ให้แก่ผู้บริหารตำแหน่งอธิบดีอัยการ ให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม เสริมทักษะด้านการบริหารองค์กรในระดับยุทธศาสตร์ สามารถวางแผน วางนโยบายการบริหารราชการตามกรอบการปฏิรูปประเทศภายใต้หลักนิติธรรม การนำเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาพัฒนาจัดการภายในองค์กรอัยการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อบริการประชาชนให้ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายอัยการ ชั้น 6 ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีอัยการ อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการในสำนักงานต่าง ๆ ในวันที่ 1 ต.ค. 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้ว จำนวน 66 คน และข้าราชการจากหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจรวมทั้งภาคเอกชนที่อัยการสูงสุดอนุญาตให้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2566

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการหลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการรุ่นที่ 14 ประกอบด้วย(มาจากการเลือกในรุ่น)

ประธานรุ่น
นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 2

Advertisement
นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์

คณะที่ปรึกษา
1.นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2.น.ส.ลักผขณา สุภาพ คลังจังหวัดกระบี่
3.นายโอฬาร แพพ่วง ผู้จัดการฝ่ายคดี สำนักที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4.นางศุจิรัตน์ เธียรธวัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5.นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกฎหมาย บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
6.นายธีร กิจประสาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพระนางรีสอร์ทแอนด์สปา
7.นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทยจีน
8.น.ส.ณัฏฐ์ณัชชา ลีลาปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
9.นางวิจิตรา อิศโร รองอธิบดีอัยการภาค 5
10.นางวราภรณ์ จันทนากูล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
11.นายธนา อุชาดี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4
12.พันเอกกรณกร สระแกทอง อัยการศาลทหารกรุงเทพ
13.นายอนุชา วัฒนวิภา รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

รองประธานรุ่น
1. นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
2. นายวรวิทย์ สัมพัฒนวรชัย รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
กรรมการและปฏิคม
1. นายปรัชญา ศรีอัมพรแสง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
2. นายมงคล ไชยสิงห์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
กรรมการฝ่ายสันทนาการ
นายสมคิด สายเจริญ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1. นายศศิน ศุขจรัส รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3
2. นายสุรพล สิทธิวนกุล รองอธิบดีอัยการภาค 3
คณะกรรมการ
1. นายธณิต นกหนู รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
2. นายวรรโณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภาค 9 3.น.ส.อภิพร จันทพันธ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา
4.นางวันเพ็ญ แก้วพนาสิริ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค8
5,นางสุวรรณา เรวัฒนานนท์ รองอธิบดีอัยการภาค 2
6.นายกิตติศักดิ์ วงศ์จีน รองอธิบดีอัยการภาค 5
7.นายวินัย เงินแจ้ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 6

นายประยุทธ เพชรคุณ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 1.นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
2.นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเหรัญญิกและแลขานุการ
นางกัลยา อำนวยสมบัติ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งตลิ่งชัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image