‘บิ๊กจ๊อด’ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ประจำปี 2566

‘บิ๊กจ๊อด’ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสาธิตการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลของการฝึกกองทัพเรือ 2566 โดยเป็นการฝึกในสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกยุทธวิธีร่วมของเรือในทะเล และการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน ซึ่งในสถานการณ์การฝึกครั้งนี้ กำหนดให้มีการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งเป็นการใช้การสั่งการปฏิบัติการโจมตีจากในทะเลต่อที่หมายสำคัญของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอยู่บนฝั่งด้วยกำลังรบยกพลขึ้นบก สนับสนุนด้วยกำลังทางเรือประเภทต่างๆ อาทิ เรือรบ อากาศยาน ชุดปฏิบัติพิเศษ โดยมีกำลังจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ คือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ รวมทั้งเครื่องบินรบของกองทัพอากาศ เข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้ด้วย ซึ่งกำลังรบสำคัญประกอบด้วย เรือรบจำนวน 9 ลำ เครื่องบิน จำนวน 4 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

นอกจากกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจะได้รับความรู้ ความชำนาญเพิ่มขึ้นจากการฝึกแล้ว ยังทำให้กองทัพเรือได้รับทราบถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของกำลังทางเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกันกับเหล่าทัพ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถสำหรับการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในการป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขีดความสามารถของกำลังทางเรือที่เตรียมไว้สำหรับการทำสงคราม ยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในยามปกติได้อีกด้วย

Advertisement

สำหรับการสาธิตการฝึกการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ณ หาดยาว ในครั้งนี้ นอกจาก ผบ.ทร. ที่เข้าร่วมรับชมการสาธิตแล้ว ยังมีคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่ กองทัพเรือ เชิญเข้าร่วมรับชมการสาธิตในครั้งนี้ประกอบไปด้วย คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา คณะนักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กว่า 200 นาย ตลอดจนครอบครัวของกำลังพลของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือที่เข้ารับการฝึก ประกอบไปด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวม 200 คน รวมถึง ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Advertisement

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2566 นั้น นอกจากกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจะได้รับความรู้ ความชำนาญเพิ่มขึ้นจากการฝึกแล้ว ยังทำให้กองทัพเรือได้รับทราบถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของกำลังทางเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกันกับเหล่าทัพ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถสำหรับการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในการป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขีดความสามารถของกำลังทางเรือที่เตรียมไว้สำหรับการทำสงคราม ยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในยามปกติได้อีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image