‘ผบ.ทบ.’ มอบเงินสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพเสริมรายได้กำลังพล ทบ.

‘ผบ.ทบ.’ มอบเงินสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพเสริมรายได้กำลังพล ทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อม พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล กองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2566 เพื่อให้กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวได้ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ตลอดจนนำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่าในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณ สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ซึ่งนับว่าเป็นขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัวในการต่อยอดและประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมขอให้กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพนำทเงินสนับสนุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากนั้น ผบ.ทบ.ได้เยี่ยมชมโครงการของกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ที่ประสบผลสำเร็จการจากการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การทำธูปหอม การเลี้ยงไก่และปลาดุก การทำนาข้าวและรับจ้างสีข้าว งานฝีมือ รวมทั้งการทำเบเกอรี่ต่างๆ
สำหรับโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล กองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของกำลังพล โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้กำลังพล มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ตลอดจนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement


ทั้งนี้ ในปี 2566 มีหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 71 หน่วย และมีบริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 28 บริษัท และมีโครงการ จำนวน 534 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 63,930,480 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านทหารบก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image