ชป.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาทักษะจนท.ปฏิบัติงานด้านส่งน้ำ บำรุงรักษา

ชป.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาสู่การเป็น Virtual Director of irrigation office”มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะภายในปี 2580

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาสู่การเป็น Virtual Director of irrigation office” โดยมี นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ตลอดจนข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรม ที่โรงแรมบุญสยาม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 15 ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาสู่การเป็น Virtual Director of irrigation office” เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในสายงานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้ครอบคลุมวิชาการที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ตามพันธกิจหลักด้านบริหารจัดการน้ำและเป็นพันธกิจที่สำคัญ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะภายในปี 2580 และในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยและความท้าทายต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงาน ผ่านการร่วมมือกันภายในองค์กร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย สามารถเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image