สศท.ชวนร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

สศท.ชวนร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. จัดทำโครงการส่งเสริมการตระหนัก และใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการจดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาให้กับกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยและนักออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์หัตกรรมที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และขยายผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดแสดงโชว์ใน งาน Craft Bangkok โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566 ที่ไบเทคบางนา

โดยทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท.เปิดเผยว่า ทาง สศท. ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้สมาชิกผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยและนักออกแบบที่ต้องการขยายผล โดยในปี 2565 สำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ทำการอบรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการให้คำปรึกษาด้านการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ผ่านกิจกรรรมการพบสมาชิกผู้ประกอบการงานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้ความเข้าใจโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) ซึ่งได้รวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากสมาชิกของ สศท. รวมทั้งผู้ผลิตศิลปหัตถกรรม ยังได้ทำการรวบรวมจัดทำเป็น E-Catalog Online เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อ Social Media Marketplace โดยมีความมุ่งหวังที่จะทำให้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจมากยิ่งขึ้นและยังต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังมีการจัดเวิร์กชอปเพื่อสร้างผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำต้นทุนทางวัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างภาพลักษณ์ผลงาน สร้างแบรนด์ช่วยยกระดับคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ทางเราจึงอยากเชิญชวนให้มาสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรมของโครงการฯ กันให้เยอะๆ ครับ

Advertisement

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป Pre-Professional Brand Identity เพื่อสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ และอบรมให้ความรู้ด้านการนำต้นทุนทางวัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างภาพลักษณ์ของผลงาน ทั้งยังสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย โดนจะนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ IP Crafts Marketplace และร่วมจัดแสดงผลงานในงาน’ Craft Bangkok 2023′ ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566 ที่ไบเทค บางนา

ทั้งนี้ทางโครงการได้ฯเปิดรับสมัครแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย โทร.035-367054-9 ต่อ 1373 คุณสุติรัตน์ หรือต่อ 1354 คุณธัชชาอร และโทร.083-841-6333

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image