หอการค้าสงขลา จี้ รัฐบาลใหม่ฟื้น เมกะโปรเจ็กต์ ยกสงขลาเป็นมหานคร

ประธานหอการค้าสงขลา เผย หาดใหญ่-สงขลาพร้อมเป็น “มหานคร” รัฐบาลส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ” ฟื้น” โครงการเลี่ยงหาดใหญ่ มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ไทย-มาเลเซีย ท่าเรือน้ำลึกส่งออกต่างประเทศ ไมซ์ซิตี้ สปอร์ซิตี้ เมดดิคอลฯลฯ รัฐบาลต้องลงทุน ไม่ใช่ท้องถิ่นลงทุน เม็ดเงินจะรีเทิร์นกลับประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้า จ.สงขลา เปิดเผยว่านโยบายรัฐบาลใหม่จะมีการกระจายรายได้ไปยังส่วนภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะแต่กรุงเทพมหานคร หาดใหญ่-สงขลาเป็นหัวเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของภาคใต้ นำเสนอต่อไปยังรัฐบาลใหม่และว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่าหาดใหญ่สงขลาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูง ทั้งทางบกและทางราง ทางเรือ ทางอากาศ เพราะมีท่าเรือน้ำลึก สนามบินนานาชาติ

นายทรงพลเปิดเผยว่าศูนย์การทางการแพทย์อันดับ 1 ของภาคใต้ มี 5 โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ ของภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 5 แห่ง ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศ ศูนย์กลางการศึกษามี 5 มหาวิทยาลัย ที่ได้เกิดคุณภาพการศึกษาเกินค่ามาตรฐาน ศูนย์ทางราชการ ศูนย์ทางการค้ามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งออก ศูนย์กลางทางการเงิน และเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่ส่งออกสู่ตลาดอันดับ 1 ของประเทศ และศูนย์การท่องเที่ยวและ จ.สงขลา ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ไมซ์ซิตี้ โครงการ Medical and Wellnes และ Songkhla Sports City

นายทรงพลกล่าวว่าที่สำคัญคือขาดการส่งเสริมจากภาครัฐเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  โดยเฉพาะโครงการเก่าจากรัฐบาลมีอยู่หลายโครงการ เช่น โครงทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ตัดถนนใหม่ 4 เลน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนท้องถิ่นเดิมพร้อมทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง รองรับจราจรในอนาคต โครงการมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่-สะเดา จุดเริ่มต้น อ.บางกล่ำ และจุดสิ้นสุดด่านสะเดาแห่งใหม่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา ระยะทาง 64 กม. จากหาดใหญ่สู่ชายแดนไทย มาเลเซีย โครงการเชื่อมต่อรางคู่รถไฟไทย มาเลเซีย ถึงปาดังเบซาร์ อ.สะเดา โครงการท่าเรือน้ำลึก เพื่อส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ“บางโครงการรัฐระบุว่าขาดงบประมาณเวนคืนและเกินงบประมาณ

Advertisement

นายทรงพลกล่าวว่าขณะที่รัฐบาลได้ลงทุนโครงการ การค้าชายแดนไทยมาเลเซีย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา อ.สะเดา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 345,187 ไร่ และยังจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก แต่ในขณะเดียวกันหาดใหญ่-สงขลา มีความพร้อมทุกด้านแล้ว รัฐบาลจะต้องดูแลส่งเสริมอย่างจริงจัง

“ผมฝากรัฐบาลใหม่และว่าที่นายกรัฐมนตรีใหม่ ว่าหาดใหญ่-สงขลา มีความพร้อมทุกด้าน แต่ยังขาดการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ลงทุนไม่ใชท้องถิ่นเป็นผู้ต้องลงทุนเอง แต่ในส่วนภาคเอกชนก็มีการลงทุนภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เมื่อรัฐบาลได้ลงทุนเม็ดเงินจะกลับประเทศอย่างมหาศาล”นายทรงพลกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image