พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 2

ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยไร้การเสนอชื่อแข่งขันจากพรรคอื่น

เกิดวันที่ 20 มกราคม 2506 อายุ 60 ปี ชาว จ.เชียงราย

จบการศึกษา

Advertisement

เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์ทำงานและงานการเมือง

เคยดำรงตำแหน่ง นายกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ส่วนผลงานด้านการเมือง อดีตเคยดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และเคยเป็นที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

ลงสนามเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อปี 2544 เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 77 พรรคไทยรักไทย แต่ไม่ได้รับเลือก

จากนั้นปี 2546 ได้เลื่อนขึ้นเป็นมา ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ที่ลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

ปี 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงราย พรรคพลังประชาชน ปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.)

ปี 2562 และปี 2566 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงราย พรรค พท.

เป็น ส.ส. 5 สมัย ที่มีบทบาทการทำหน้าที่ในสภา ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมทั้งใน กมธ.หลายคณะ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image