ค้าภายใน รุกสร้างเครือข่ายสายตรวจอาสาDITป้องสิทธิผู้บริโภค

ค้าภายใน ตรวจเข้มเครื่องชั่ง รุกสร้างเครือข่ายสายตรวจอาสาDITป้องสิทธิผู้บริโภค

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร ร่วมกับนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  ว่า กรม ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเจ้าของหรือผู้ดูแลตลาดสดทั่วประเทศ ในการสอดส่องดูแลและตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ซื้อขายสินค้า และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า พร้อมจัดอบรม “สายตรวจอาสา DIT” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ดูแลตลาดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ซึ่งมีผู้ดูแลตลาดเข้าร่วมจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ตลาดเทศบาลกำแพงเพชร ตลาดเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ตลาดนครชุม ตลาดศรีพิทักษ์ ตลาดเทศบาลพรานกระต่าย ตลาดคลองพิไกร และตลาดเทศบาลลานกระบือ และจะมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังตลาดอื่นๆ ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของอธิบดีกรมการค้าภายใน

จากนั้น ร่วมกับนายปรมัตถ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร และนายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจตลาดและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง ณ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร พบว่า ร้านค้าต่างปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน เครื่องชั่งมีความถูกต้องเที่ยงตรง จึงได้ติดสติกเกอร์ที่มีเครื่องหมายตราครุฑให้ และได้เน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากกรมการค้าภายใน โดยกรณีที่ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีมีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

Advertisement

สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อไปซื้อสินค้าควรสังเกตป้ายราคาสินค้าและเครื่องชั่งด้วย โดยเครื่องชั่งต้องวางบนพื้นราบที่มั่นคงแข็งแรงก่อนทำการชั่งน้ำหนักสินค้า เข็มเครื่องชั่งต้องชี้ที่เลขศูนย์ (0) และมีเครื่องหมายตราครุฑของกรมการค้าภายใน

หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ หรือทางแอพลิเคชั่นไลน์ @MR.DIT

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image