อธ.ศาลภาค4 เปิดบรรยายโครงการร่วมศาลจังหวัด ‘มหาสารคาม-‘ขอนแก่น’ ยกระดับดำเนินคดีบัญชีม้า-เบอร์โทรม้า

อธ.ศาลภาค4 เปิดบรรยายโครงการร่วม ศาลจังหวัดมหาสารคาม-ศาลจังหวัดขอนแก่น ยกระดับดำเนินคดีบัญชีม้า-เบอร์โทรม้า หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมร่วมงานคับคั่ง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดมหาสารคาม นายโชคชัย รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการตรวจสอบเส้นทางการเงิน การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีฉ้อโกงประชาชนและรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝาก หรือหมายเลขโทรศัพท์ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน” ผ่านการประชุมทางจอภาพจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 โดยมีนายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำการรับฟังการบรรยายผ่านการประชุมทางจอภาพโดยรับสัญญาณจากศาลจังหวัดมหาสารคามที่ถ่ายทอดไปยังห้องประชุมศาลจังหวัดขอนแก่น

การบรรยายดังกล่าวเป็นหนึ่งใน “ความร่วมมือแก่นสาร” ซึ่งริเริ่มโดยศาลจังหวัดมหาสารคามและศาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และข้อมูลทางวิชาการตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน อันเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันในระหว่างศาลที่มิได้จำกัดแต่เฉพาะการประสานความร่วมมือภายในเขตจังหวัดของตน

นายอัครพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบรรยายในครั้งนี้ว่า ศาลจังหวัดมหาสารคามและศาลจังหวัดขอนแก่นพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือพื้นที่ภาค4 เกิดคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงและฉ้อโกงประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากและหมายเลขโทรศัพท์ม้าเป็นจำนวนมาก การรับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ร่วมกระทำความผิดจะมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินคดีในความผิดฐานดังกล่าวทั้งในส่วนของฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ และศาล จึงได้กำหนดหัวข้อบรรยายดังกล่าวขึ้น และมอบหมายให้ศาลจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดการบรรยายครั้งแรก

Advertisement

โดยความร่วมมือแก่นสารครั้งที่ 1 นี้ได้รับเกียรติจาก นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดินทางมาบรรยายที่ศาลจังหวัดมหาสารคามด้วยตนเอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ทุกอำเภอส่งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมาร่วมฟังการบรรยาย ในขณะที่ฝ่ายตำรวจก็ส่งพนักงานสอบสวนจากทุกสถานีตำรวจในจังหวัดมาร่วมฟังเช่นกัน

จึงทำให้ผู้เข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้เฉพาะที่ศาลจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 90 คน และมีการถ่ายทอดการบรรยายผ่านจอภาพไปยังศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลยุติธรรมทุกศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค4 คาดว่าสามารถขยายความรับรู้ไปได้มากกว่า 500 คน

กิจกรรมในวันนี้จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด อันจะนำไปสู่การยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากม้าและหมายเลขโทรศัพท์ม้าของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image