กรมชลประทานเร่งพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพื่อชาวเชียงใหม่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน

นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ อาทิ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความจุอ่างฯ 2.029 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม และอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 125.74 ลบ.ม./วินาที หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 1,226 ครัวเรือน ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝน 4,268 ไร่

Advertisement

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความจุอ่างฯ 25.415 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม และอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ระบายน้ำได้สูงสุด 465.26 ลบ.ม./วินาที หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 38,209 ไร่ ในฤดูฝนและ 20,488 ไร่ในฤดูแล้ง

โครงการประตูระบายน้ำวังหิน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวังหิน พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 5 ช่องบานระบาย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือในพื้นที่ บ้านหาดนาค หมู่ 7 บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 9 บ้านดงหาคนาค หมู่  17 และบ้านพุทธมิตร หมู่ 18 ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 1,028 ครัวเรือน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ 4,180 ไร่ และในฤดูแล้ง 1,980 ไร่

โครงการปรับปรุงระบบผันน้ำฝายแม่ตื่น-อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการปรับปรุงระบบผันน้ำจากฝายแม่ตื่นมาอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ด้วยการก่อสร้างรางน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งซ้ายความยาว 2,148 เมตร พร้อมติดตั้งท่อเหล็กเหนียว อุปกรณ์ประกอบ และอาคารประกอบ-อาคารรับน้ำ ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 96 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ 1.6 ล้าน ลบ.ม./ปี ในช่วงฤดูน้ำหลาก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้เก็บกักน้ำ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และยังช่วยหน่วงชะลอน้ำในช่วงอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image