WPN เข้าร่วม งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสีย ที่อิมแพค

WPN เข้าร่วม งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสีย ที่อิมแพค

บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด (WPN) เข้าร่วม “งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo2023 ซึ่งจัดโดย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้แนวคิด “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงาน, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีกิจกรรม อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี

นายสิทธิชัย ตลับนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด (WPN) กล่าวว่า WPN ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจรีไซเคิลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ ด้วยกลยุทธ์ความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับสากล และบุคลากรมืออาชีพ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ และพร้อมให้การสนับสนุนความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environment Sustainability) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย”

 

Advertisement

 

ทั้งนี้ “งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo2023 จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมไปถึงภาคเอกชน และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่กว่า 40,000 โรงงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เยี่ยมชมงานแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 10,000 คน มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 300 คู่ มีการสัมมนาและเวิร์คช้อปอีกมากกว่า 20 หัวข้อ และมีบริษัทด้านสิ่งแวดล้อม/แบรนด์ดังเข้าร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมมากกว่า 100 บริษัท

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image