นร.เซนโยเซฟคอนแวนต์ร่วมมอบเงินบริจาคแก่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ณปภัช ณัฏฐสุมน นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา เป็นตัวแทนจากสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. รับมอบเงินบริจาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์

โดยเงินดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรม “วันดอกรักบาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนระดับต่างๆ ได้รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ครูและเด็กได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ เน้นกระบวนการกลุ่มและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ ทั้งทางด้านการฝึกทักษะอาชีพ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น” ซึ่งเงินรายได้จากกิจกรรม นักเรียนจะนำไปมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เลือกบริจาคให้กับสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.

โดยเงินบริจาคทั้งหมดทางสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. จะนำไปใช้สำหรับเพื่อสงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติหรือญาติศพที่ยากไร้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น

ทั้งนี้สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ตระหนักถึงความสำคัญของศพนิรนาม ศพไร้ญาติ และผู้ยากไร้ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ “เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ ” เพื่อจัดหา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความพร้อมและความคล่องตัว ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม โดยผู้ที่สนใจบริจารสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้โดยตรงที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ หรือทางช่องทางออนไลน์ของทางสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image