“ภูมิธรรม”สั่ง คต. เร่งผลักดันศูนย์ OSS ให้ครบ10 จังหวัดติดชายแดนใน 1 ปี

“ภูมิธรรม” มอบนโยบาย คต. เร่งผลักดันศูนย์ OSS ให้ครบ 10 จังหวัดติดชายแดนใน 1 ปี

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการค้าต่างประเทศ ว่า ได้มอบนโยบายให้กรมการค้าต่างประเทศ ห้นำระบบดิจิทัลและดาต้า(ข้อมูล)ที่กรมมีอยู่มาใช้ในการให้บริการประชาชนและธุรกิจ รวมถึงทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ โดยเร่งผลักดันศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service : OSS) เป้าหมายภายใน 1 ปี นำร่อง 10 จังหวัด ซึ่งทางกรมฯรายงานว่าพร้อมดำเนินการทันที 4 จังหวัด คือ เชียงราย ตาก ตราด และสงขลา จังหวัดที่มีความพร้อมดำเนินการภายใน 3 เดือนจากนี้ 4 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอีก 2 จังหวัดไม่เกิน 1 ปี คือ สระแก้ว กับ จันทบุรี ควบคู่กับเจรจากับประเทศค้าชายแดนและข้ามแดน อาทิ จีน ลาว เวียดนาม ในการเชื่อมระบบและให้บริการ ณ จุดเดียว

ขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์การค้าและมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญที่อาจส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม วิเคราะห์ เพื่อแจ้งต่อผู้ประกอบการให้เตรียมพร้อมรับมือ อาทิ มาตรการคาร์บอนเครดิต เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ ขอให้เร่งผลักดันให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงเอฟทีเอ และนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน ทั้งด้านลดระยะเวลา ลดการเรียกเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

“ให้จัดทำแผนเร่งด่วน (Quick Win) ช่วง 3 เดือนสุดท้ายปีนี้ ทั้งการยกเลิกและปรับปรุง ประกาศกระทรวงที่ล้าสมัย ไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง การนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศข้อมูลทางการค้าและการลงทุนออนไลน์ ( CIC BTS) เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงด้านการค้าชายแดนและผ่านแดน พร้อมทั้งมีการเพิ่มการทำงานของเจ้าหน้าที่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกได้ตามปกติ ส่วนศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว ผมจะลงพื้นที่ไปดูที่อุดรธานี ในปลายสัปดาห์หน้า “นายภูมิธรรม กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image