LINE เปิดอินไซต์ เทรนด์การตลาดใช้งาน LINE OA แบรนด์หรูเริ่มมา ดันยอดขายพุ่งกว่า 41%

LINE ประเทศไทย จัดงาน LUXURY Day 2023 ลุยตลาดแบรนด์สินค้าหรู หลังพบการใช้งาน LINE OA แอคทีฟขึ้นมาก กว่า 70% เป็นกลุ่มผู้หญิงช่วงวัย 30-39 ปี ใช้บริการสูงสุด ชูกลยุทธ์ Personalization ได้ผลดีสุด

ศุภวดี จึงเจริญสุขยิ่ง ที่ปรึกษาธุรกิจสินค้าหรู LINE ประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 54 ล้านคนเข้าถึง LINE โดยพบว่ามีทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยทำงานที่มีกำลังซื้อในตลาดสินค้าหรู จากตัวเลขล่าสุด พบว่ามีจำนวน LINE OA ของแบรนด์สินค้าหรูเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 20% พร้อมจำนวนผู้ใช้งานติดตาม LINE OA ของกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 40% โดยกว่า 70% เป็นผู้หญิง ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปีเป็นหลัก ตามด้วยกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 40-49 ปี ตามลำดับ และในปีนี้ แบรนด์สินค้าหรูถือว่ามีการใช้งาน LINE OA ที่แอคทีฟขึ้นมาก โดยมีการบรอดแคสท์ข้อความผ่าน LINE OA เพิ่มขึ้นถึง 155% และการสื่อสารผ่าน API เพิ่มขึ้นมากถึง 11 เท่า ไปจนถึงมีการสร้างการรับรู้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านสติกเกอร์ LINE โดยเฉพาะในรูปแบบของสติกเกอร์ขนาดใหญ่และสติกเกอร์เอนิเมชั่น ที่มีการเติบโตถึง 2 เท่า

มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนบนแพลตฟอร์ม LINE จากธุรกิจแบรนด์สินค้าหรู จะเพิ่มขึ้นกว่า 41% ในปลายปี 2023 อย่างไรก็ตาม การใช้งานบน LINE ของแบรนด์สินค้าหรูในประเทศไทย ยังอยู่ในรูปแบบที่จำกัดหากเทียบกับธุรกิจกลุ่มอื่นๆ จึงยังมีโอกาสอีกมาก สำหรับแบรนด์สินค้าหรูที่จะใช้งาน LINE อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือและฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของ LINE ในเรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้า และดำเนินกลยุทธ์ Personalization

กัญชลี สำลีรัตน์ นักการตลาดและนักการสื่อสารยุคใหม่ กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ด้วยการมุ่งเน้นทำโฆษณา สร้างคอนเทนต์ กำลังเปลี่ยนไป เพราะผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต้องการเลือกและต้องการควบคุมการบริโภคสื่อต่างๆ มากขึ้น โดยยินดีรับเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนหรือการนำเสนอแบบ On Demand เท่านั้น ดังนั้น การสื่อสารแบบ Personalize จึงถือเป็นเทรนด์สำคัญสำหรับแบรนด์สินค้าหรู โดยต้องมีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนที่เพียงพอเพื่อทำให้รู้จักลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่ละคนได้ดี

Advertisement

“แพลตฟอร์ม LINE มีจุดเด่นที่ไม่ได้เป็นเพียงตัวกลางในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นช่องทางการขาย ช่องทางการให้บริการ และช่องทางการตอบสนองความต้องการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นช่องทางสำคัญให้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ ทำความรู้จักและรู้ใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น LINE OA, LINE Ads มีบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่าง MyCustomer และ Business Manager ที่ช่วยแบรนด์จำแนก แบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาดได้ตรงกลุ่ม ตรงใจ ไปจนถึง โซลูชั่นต่างๆ ผ่าน LINE API รวมไปถึงการทำ CRM แบบ Personalize ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

กัญชลี กล่าวว่า ทั้งนี้มี 2 ปัจจัยสำคัญเพื่อสร้างความความสำเร็จในการใช้งาน LINE OA สำหรับแบรนด์หรู ได้แก่ 1.สร้าง Utility ที่ตอบโจทย์ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าได้ โดยแบรนด์ควรต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้ามาก่อน เพื่อการแยกแยะกลุ่มลูกค้าได้ถูกต้องและชัดเจน อาทิ กลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นลูกค้าเราในอนาคต และกลุ่มลูกค้าเก่า เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่ม ควรได้รับการสื่อสารและบริการบน LINE OA ที่แตกต่างกันไป ผ่านตัวช่วยสำคัญอย่าง LINE Messaging API เช่น ลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไป ควรเน้นการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ ลูกค้าที่มีศักยภาพฯ ควรเน้นนำเสนอจุดขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แต่ละคนสนใจ เพื่อกระตุ้นการซื้อ ส่วนกลุ่มลูกค้าเก่า ควรเน้นอัปเดตข้อมูลสินค้าที่แต่ละคนสนใจ บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไปหรือบริการที่ได้รับไปแล้ว เป็นต้น โดยการประยุกต์ใช้ LINE Messaging API จะช่วยทำให้แบรนด์สามารถสื่อสาร นำเสนอสินค้า และให้บริการที่เป็นประโยชน์ ตรงความคาดหวังของลูกค้าบน LINE OA

2.สร้างการสื่อสารแบบ Personalized ในระดับบุคคล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผนการใช้ข้อมูล (Planning Data) การเก็บข้อมูล (Collect Data) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Segment Data) การออกแบบการสื่อสารเฉพาะบุคคล (Personalized Communications) และการนำข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimized Communications)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image