พัฒนาต่อเนื่อง! อว. ยกระดับความร่วมมือไทย-สเปน พัฒนาสายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง

พัฒนาต่อเนื่อง! อว. ยกระดับความร่วมมือไทย-สเปน พัฒนาสายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมาย จากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ให้เป็นตัวแทน พร้อมด้วย นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr.Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Spain – Thailand Innovation & Tech Dialogue Platform ความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยเน้นอาหารฟังก์ชัน อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และนวัตกรรมการสร้างมูลค่าของเสียจากเกษตรอาหาร (ขยะการเกษตร) โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป และนักวิจัยเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ พิมานสยาม ฮอลล์ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร

โดยนางสาวสุชาดา กล่าวว่า โครงการความร่วมมือทวิภาคีด้านนวัตกรรมไทย – สเปน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมระหว่าง 2 ประเทศ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเชิงหน้าที่ รวมถึงกระบวนการผลิต ที่สร้างมูลค่าให้แก่ของเสียจากเกษตรอาหารอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างนักวิจัย และภาคเอกชน ให้เกิดความร่วมมือแบบไร้พรมแดน และมีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของสังคมของ 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

นายเฟลิเป กล่าวว่า ความร่วมมือในด้านวิจัยและนวัตกรรมสเปน – ไทย ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะแผ่คลุมในทุกมิติของการวิจัยเป็นครั้งแรก ระหว่างรัฐบาลของ 2 ประเทศ ผ่านกระทรวง อว. โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (CDTI) หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการอุดมศึกษา สเปน

Advertisement

“เรามั่นใจว่า ความร่วมมือนี้จะเป็นแรงผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม ให้หาทางออกของระบบการผลิตอาหารสุขภาพได้อย่างยั่งยืน” นายเฟลิเป กล่าว

สำหรับ งาน Spain – Thailand Innovation & Tech Dialogue Platform เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง อว. โดย บพข. และ CDTI นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างไทย และสเปนในการยกระดับความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิจัย และผู้ประกอบการไทย – สเปน ภายใต้โครงการความร่วมมือทวิภาคี ด้านนวัตกรรมไทย – สเปน (TLSIP – Thailand & Spain Innovating Program) โดยเริ่มต้นความร่วมมือด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และนวัตกรรมการสร้างมูลค่าของเสียจากเกษตรอาหาร เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศ นำร่อง โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยนวัตกรรมจาก 2 แหล่งปลูก เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวโภชนาการสูง ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค และแมลงได้ดีในทุกสภาพอากาศ โดย ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสรรพสี (Rainbow Rice) คนแรกของไทย หัวหน้าโครงการวิจัย “Innovarice Thai” ภายใต้ทุนสนับสนุน บพข. และ โครงการทวิภาคีด้านนวัตกรรมไทย – สเปน ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ได้โภชนาการสูง ผลผลิตสูงและต้านทานโรค ช่วยลดการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน และโรค NCDs ได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image