“นฤมล” เผยทูตสหรัฐ ชื่นชมนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนในสหรัฐมาลงทุนในไทยมากขึ้น

“นฤมล” เผยทูตสหรัฐ ชื่นชมนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนในสหรัฐมาลงทุนในไทยมากขึ้น

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ให้การต้อนรับ นายรอเบิร์ต เอฟ โกเด็ก (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมหารือถึงประเด็นความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมกัน

ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า ทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการเยือนสหรัฐฯ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอปเค ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 12-19 พ.ย. 2566 ณ นครซานฟรานวิสโก สหรัฐฯ ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสพบหารือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ พร้อมเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย กว่า 10 ราย ซึ่งภาคเอกชนต่างให้ความสนใจและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าและการลงทุนของรัฐบาล โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีและดิจิทัล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสหรัฐเพิ่มมากขึ้น หลังจากนักธุรกิจของ USABC ได้เข้าพบรัฐบาลไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้แทนการค้ากล่าวต่อไปว่า ทูตสหรัฐฯ ย้ำความสำคัญต่อประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่แน่นแฟ้น และเป็นหนึ่งในประเทศที่เอกชนสหรัฐฯ ให้ความสนใจมาลงทุน อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้เสนอแนวคิด Five to Thrive ซึ่งได้มีการหยิบยกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยทูตสหรัฐสฯ เห็นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐฯ ในไทยในอนาคต

Advertisement

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า จากการหารือกับทูตสหรัฐ เกิดแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐ เพิ่มเติม ได้แก่ 1) ด้านตลาดทุนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา Green investment fund เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสนับสนุนโครงการภายใต้นโยบาย Green Economy 2) ด้านสาธารณสุขในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ของอาเซียน 3) ด้านเกษตรกรรม ในการร่วมลงทุนพัฒนาเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตผลให้กับภาคการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตามเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบัน

“ภาคเอกชนสหรัฐฯ ยังสนใจเข้ามาลงทุนด้าน Data center ของ AWS (Amazon Web Service) เพื่อสนับสนุนการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐเพิ่มเติม” ผู้แทนการค้าย้ำ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image