อนุชา ชื่นชม ‘ห้วยทรายโมเดล’ วิสาหกิจชุมชน ต้นแบบแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร

รมช.อนุชา ชื่นชม ‘ห้วยทรายโมเดล’ วิสาหกิจชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร พัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกิตติศักดิ์ นาคกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเม็ง นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม และนายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองโฆษกรัฐบาล รัดเกล้า สุวรรณคีรี เข้าร่วม จากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาเม็ง ภายใต้การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเม็งอีกด้วย

“ขอชื่นชมและขอยกให้วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ และบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ และเป็นต้นแบบของการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตร โดยผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อเสริมศักยภาพเกษตรกร อีกทั้ง ทางกลุ่มยังสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ ตลอดจนเน้นการทำงานร่วมกันในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รูปแบบการดำเนินงานดังกล่าว นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากให้กลุ่ม/สถาบันอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อยอด เพื่อยกระดับรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป“ รมช. กล่าวย้ำ

ปัจจุบันทางกลุ่มมีกิจกรรมด้านการเกษตรที่สร้างรายได้ที่สำคัญ อาทิ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มน้ำยางสด กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มปุ๋ยสั่งตัด และกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นต้น โดยแผนในอนาคต มีแนวทางในการเชื่อมโยงกลุ่มกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียงเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล และเน้นการตลาดออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image