‘สมศักดิ์’เผย ศอ.บต. รับนโยบาย’เศรษฐา’เดินหน้าเปิดศูนย์ฟื้นฟูใต้หลังถูกอุทกภัย

‘สมศักดิ์’เผย ศอ.บต. รับนโยบาย’เศรษฐา’เดินหน้าเปิดศูนย์ฟื้นฟูใต้หลังถูกอุทกภัย เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท ช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์ 205 คัน อุปกรณ์ไฟฟ้า 88 ชิ้น ยัน นายกฯห่วงใย ไม่เคยทอดทิ้ง สั่งการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนช่วยเหลือแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-18 มกราคมนี้ ซึ่งจะมีการช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน รวมถึงช่วยซ่อมแซ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ด้วย โดยขณะนี้ ได้ช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์แล้ว จำนวน 205 คัน อุปกรณ์ไฟฟ้า 88 ชิ้น เครื่องมือการเกษตร 12 ชิ้น และร่วมทำความสะอาดสถานที่เอกชน สถานที่ราชการแล้ว จำนวน 3 แห่ง

“นอกจากนี้ ยังได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 โดยจังหวัดนราธิวาส มีผู้เสียชีวิต จำนวน 14 ราย ซึ่งช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน 10 ราย ทั้งค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว รวมเป็นเงินจำนวน 386,100 บาท จังหวัดยะลา มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงิน 118,800 บาท ส่วนจังหวัดปัตตานี มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารของผู้ประสบภัย ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ ได้คลี่คลายในทุกพื้นที่แล้ว ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า มีผู้ประสบภัย จำนวน 466,135 คน 121,582 ครัวเรือน โดยก็จะมีการเร่งช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุด เพราะท่านนายกฯ ได้มีความห่วงใย และสั่งการเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

Advertisement

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนในระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการรวมใจช่วยเหลือฟื้นฟูเหตุอุทกภัยชายแดนใต้ เพื่อประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ทั้ง ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมอาชีพ โดยมีตน เป็นประธานที่ปรึกษา และมี เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการช่วยเหลือส่งให้กับอำเภอ เพื่อนำเสนอต่อจังหวัด โดยทางจังหวัด ก็จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากเงินยืมทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และงบประมาณ ปี 2567 ของส่วนราชการในระดับจังหวัด ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้รวบรวมเสนอไปยัง ศอ.บต. เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน แต่หากเกินขีดความสามารถของ ศอ.บต. ก็ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image