รมว.ธรรมนัส ลุยเพิ่มศักยภาพอ่างคลองลำกงฯ แหล่งน้ำเพื่อชาวหนองไผ่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเจษฎา โทศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุป

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตลอดจนเพื่อบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ตามแนวสองฝั่งของลำน้ำคลองลำกง และพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสัก ในเขตอำเภอหนองไผ่ มีความจุอ่างฯ ประมาณ 48.52 ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองลำกงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ และมีแผนเพิ่มความจุของอ่างฯ จากเดิม 48.52 ล้าน ลบ.ม. เป็น 54.40 ล้าน ลบ.ม. ด้วยการติดตั้งบานระบายแบบพับได้ บนสันอาคารระบายน้ำล้น สูง 1.5 เมตร ความยาวประมาณ 83 เมตร พร้อมอาคารประกอบ หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้มากขึ้น เป็น 56,000 ไร่ ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลท่าแดง ตำบลวังท่าดี ตำบลวัดโบสถ์ และตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ ได้ทั้งในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ร้อยเอกธรรมนัส  ยังได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 36 รายอีกด้วย

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image