วงวิชาการสูญเสีย ดร.ชัปนะ ปิ่นเงิน ผู้เชี่ยวชาญจารึกและเอกสารโบราณล้านนา ฌาปนกิจวันนี้

วงวิชาการสูญเสีย ดร.ชัปนะ ปิ่นเงิน ผู้เชี่ยวชาญจารึกและเอกสารโบราณล้านนา ฌาปนกิจวันนี้

เมื่อวันที่ 13 มกราคม รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.ชัปนะ ปิ่นเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกและเอกสารโบราณล้านนา อดีตนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียชีวิตแล้ว โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 10-12 มกราคมที่ผ่านมา ที่วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันนี้ เวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ ดร.ชัปนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกมอญโบราณ จารึกล้านนา และเอกสารโบราณล้านนา จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานอาทิ การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกลานนาเรื่องโวหารมโหสถ, คุรุธรรม (ปริวรรต คัมภีร์ใบลาน คุรุธรรม ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน-ร่วมกับพัชราภรณ์ นักเทศน์), ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 จารึกในจังหวัดลำปาง (ร่วมกับ เพ็ญพรรณ เครือไทย), การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา (ร่วมกับสุวิภา จำปาวัลย์) เป็นต้น

Advertisement

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ดร.ชัปนะยังเข้าร่วมงาน 100 ปี อาจารย์สงวน โชติสุรัตน์ ที่สถาบันวิจัยสังคม มช. โดย ดร.เพ็ญสุภา สุคตะ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนาได้ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะหารือประเด็นจารึกเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ดร.ชัปนะได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

ขอบคุณภาพจาก ดร.เพ็ญสุภา สุคตะ
ขอบคุณภาพจาก ดร.เพ็ญสุภา สุคตะ
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image