‘บิ๊กไก่’ นำ ‘ทัพฟ้า’กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ส่งพีซเมคเกอร์ปล่อยควันสีธงชาติไทย

‘บิ๊กไก่’ นำ ‘ทัพฟ้า’กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ส่งพีซเมคเกอร์ปล่อยควันสีธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ในส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.)

ทอ.ได้จัดกำลังพลสวนสนาม จำนวน 5 กองพัน ได้แก่ 1.กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 2.กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 3.กองพันทหารอากาศโยธิน กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 4.กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 5.กองพันปฏิบัติการพิเศษ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

Advertisement

พร้อมทั้งจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16 A/B) จากฝูงบิน 103 กองบิน 1 จำนวน 2 เครื่อง บินผ่านบริเวณพิธี และเครื่องบิน AU-23 (Peacemaker) จากฝูงบิน 501 กองบิน 5 จำนวน 3 เครื่อง บินโปรยข้าวตอกดอกไม้และปล่อยควันสีธงชาติไทยผ่านบริเวณพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ได้เข้าปฏิญาณตนในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์

ทอ.ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่องในการเตรียมกำลังกองทัพอากาศเพื่อปกป้องราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม เป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ มีขีดความสามารถเท่าเทียมในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับชาติพันธมิตรทั้งการรบและไม่ใช่การรบ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องสามารถทำได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

การเตรียมกำลังของทอ.เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อดำเนินภารกิจการป้องกันทางอากาศและการปฏิบัติการทางอากาศด้วยแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างยั่งยืน ทำให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์

ปี พ.ศ. 2567 ทอ.ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการกองทัพอากาศให้สามารถใช้ความสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงาน เพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image