สนามสอบทุนซาอุฯ คึกคัก! คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยบินฝึกงานซาอุฯ ฤดูกาลฮัจย์

สนามสอบทุนซาอุฯ คึกคัก! คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยบินฝึกงานซาอุฯ ฤดูกาลฮัจย์

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ภายใต้การนําของ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดี วิทยาลัยฯ ได้เปิดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท มาชาริก ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงฤดูการฮัจย์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 / 2567 โดยในปีนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัทมาชาริก เพิ่มทุนฝึกปฏิบัติงาน จาก 10 ทุน เพิ่มเป็น 12 ทุน มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีที่ผ่านมาในองค์ความรู้ ทักษะด้านภาษา ตลอดจนความเข้าใจด้านวัฒนธรรมอาหรับ จนทำให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ และสานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 แล้ว

ทุนฝึกปฏิบัติงาน บริษัทมาชาริก ได้เปิดรับสมัครให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกการจัดการบริการฮัจย์เเละอุมเราะห์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เเละปริญญาเอก โดยได้มีนักศึกษาสมัครเข้าสอบคัดเลือกกว่า 60 คน ซึ่งการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเเละเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้เเทนจุฬาราชมนตรี คุณวัฒนี นิยมญาติ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองตะวันออกกลาง กรมเอชียใต้ ตะวันออกกลางเเละเเอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามาน ประเทศบาห์เรนและอดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นายบัญญัติ ยุมยวง อดีตกงสุลฮัจย์ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อาจารย์อุมัร มาดะมัน อดีตกงสุลไทย ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบียอาจารย์ไพศาล กาเหย็ม นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ตอนบน อาจารย์เอกพงษ์ ยี่หล๊ะ นายกสมาคมเเซะหฺเเห่งประเทศไทย เเละคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกดังกล่าว

Advertisement

การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทําให้ทางวิทยาลัยฯ เห็นถึงความมุ่งมั่นเเละความตั้งใจของนักศึกษาในการที่จะได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ซึ่งเเน่นอนการไปฝึกปฏิบัติงานไม่ใช่เเค่ฝึกงานภาคสนามเท่านั้น เเต่นักศึกษายังได้รับโอกาสในการไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นับว่าเป็นโอกาสของนักศึกษาในการชิงทุนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้จริง ที่สำคัญยังได้เป็นตัวแทนของคนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์กับนานาอารยประเทศ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image