“มีชัย”บอก กกต.ไม่ต้องรอ ยื่นศาลรธน.ตีความประเด็น 150 วันได้เลย

“มีชัย” บอก กกต. ยื่นศาลรธน.ตีความประเด็น 150 วัน ได้เลย ไม่ต้องรอคำตอบ กรธ.


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ระบุว่าจะต้องรอคำตอบจากกรธ.ก่อนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องที่กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ว่าจะนับรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ ว่า ทางกรธ.ไม่ได้มีหน้าที่ในการตีความ จึงไม่ขอตอบข้อซักถามที่กกต.ยื่นหนังสือมา แต่ทราบว่ากกต.ถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามกกต.ในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ดังนั้นหากจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือตอบจาก กรธ.อยู่แล้ว