“พรเพชร” ยัน เสนอขึ้นแวต1 % แค่ผลศึกษาของกมธ.เท่านั้น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่บ้านเสม็ดงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สนช.ได้เสนอให้รัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ ว่า เป็นเพียงรายงานการศึกษาของกมธ.ซึ่งได้ศึกษาในเชิงวิชาการโดยการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ถือเป็นหน้าที่ของสภาที่จะทำหน้าที่ศึกษาในเรื่องต่างๆเพื่อเสนอความเห็นไปยังรัฐบาล และจะรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการต่อหรือไม่เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ดังนั้นเป็นเพียงข้อเสนอแนะของสนช.ที่ต้องทำข้อเสนอตามปกติของสภา เมื่อถามว่า เหตุใดจึงเสนอในช่วงนี้ นายพรเพชร กล่าวว่า รายงานฉบับนี้เป็นเพียงการศึกษาว่าจะขึ้นภาษีได้หรือไม่ เมื่อมีความเห็นว่าอย่างไรก็เสนอไปยังรัฐบาล ไม่ได้หมายความว่าจะไปสั่งให้รัฐบาลได้ หากรัฐบาลจะทำก็ต้องออกกฎหมาย และดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 60 เพื่อรับฟังความเห็นในส่วนต่างๆ ส่วนที่กระทรวงการคลังจะไม่พิจารณาขึ้นแวตในปีนี้นั้น คงมองในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเพิ่มภาษีแวตอาจจะกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คงจะหาช่วงที่เหมาะสมต่อไป