บิ๊กตู่ ยันรบ.มุ่งเดินหน้าประเทศ สู่หลักการประชาธิปไตยแท้จริง มิใช่แค่พิธีกรรมเลือกตั้ง

วันนี้ (19 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า สำหรับการเตรียมการสำหรับทำงานการเมือง หรือการเดินหน้าประเทศสู่ประชาธิปไตยในอนาคต เราคงไม่จำเป็นต้องทำลายลบล้าง สิ่งที่ คสช.วางรากฐาน หรือปรับไว้หลายอย่าง ที่เราพยายามปรับสิ่งที่เอียงให้ค่อยๆ ตั้งตรง พร้อมกับเสริมความเข้มแข็งเข้าไปอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่พูดตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นด้วย แล้วพยายามทำลาย เซาะให้เอนเอียง เหมือนเดิมอีกครั้ง เพื่อแสวงหาหนทางเข้าสู่อำนาจทางการเมือง และให้ประชาชนกลับไปสนับสนุน เป็นฐานเสียง โดยไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเข้มแข็ง ช่วยตัวเองได้ วันหน้าก็คงต้องพึ่งพารัฐ หรือฝ่ายการเมืองเหมือนเดิม อันนี้เป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอทุกคนไปใคร่ครวญด้วย รวมถึงเราไม่อาจสร้างธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้จริง ในการบริหารราชการมาตลอดมา รัฐบาลนี้พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเรา ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมเหมือนการเลือกตั้ง ที่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่กลับให้ความสำคัญ มากกว่าหลักการต่างๆ อันเป็นสาระ

“ผมยินดีที่มีนักการเมืองหลายท่าน ออกมาพูดในเรื่องที่สร้างสรรค์ เช่น เราจะต้องร่วมมือกัน ขจัดคนไม่ดีออกไปจากการเมืองไทยให้ได้ เราต้องมีการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน คนไทยครับ ว่าเราต้องการจะหลุดพ้นจากกับดัก หรือวังวนแห่งปัญหา ให้ได้หรือไม่ อย่าทำให้นักการเมืองดีๆ ที่ก็มีอยู่เยอะ หรือคนที่คิดว่าจะมาเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ทางเลือกใหม่ ต้องเสียกำลังใจ เสียความตั้งใจ หรือเกิดวิกฤตศรัทธาที่จะเข้ามาทำงานช่วยชาติ ผมอยากให้ประชาชนใช้คำสอนทางศาสนา ทุกศาสนาที่ตนนับถือ มาเป็นแสงสว่างนำทางในการอยู่ร่วมกัน ด้วยความปรองดองและสันติสุข พร้อมทั้งร่วมกันปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงบวก และสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ให้จงได้ ทั้งนี้ เพื่อการปฏิรูปประเทศ และการเลือกตั้งในอนาคต ที่ผมถือว่าเป็นวาระชาติ โดยขอให้พวกเราทุกคนอดทน เข้มแข็ง” นายกรัฐมนตรีกล่าว