สุจิตต์ วงษ์เทศ : ศึกษาไทย ในกำมือของความเป็นไทย

พิธีไหว้ครู ที่นักเรียนปัจจุบันต้องไหว้ครูปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมสร้างใหม่โดยคนชั้นนำเมื่อไม่กี่ปีมานี้ (ภาพจาก http://www.chaonua.net/Activities%2058/Wikru/Wikru%20ac.htm)

ท่องจำตามคำครูอย่างเคร่งครัด เหมือนการศึกษาของพระสงฆ์เถรวาทไทย เป็นปรัชญาการศึกษาไทยที่ก้าวไปข้างหน้าช้ามากเป็นที่รู้ทั่วโลก (ทั้งๆ ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาสูงกว่าหลายประเทศชั้นนำในโลก) ล้วนมีต้นตอจากวัฒนธรรมไทยหรือความเป็นไทย

ในไทยพูดกันสนั่นไปทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ว่าปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ระดับสากล ต้องเริ่มที่การเรียนการสอน ได้แก่วิธีสอนของครูอาจารย์ และวิธีเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา

แต่ไทยไม่ได้ทำ (เพราะดึแต่พูด) ถึงทำก็ไม่ได้ผล เพราะทั้งหมดอยู่ในกำมือของวัฒนธรรมไทย, ความเป็นไทย, เถรวาทไทย ซึ่งไม่เอื้อให้มุ่งไทยแลนด์ 4.0

ไทยๆ

วัฒนธรรมไทย และความเป็นไทย เป็นสิ่งสร้างใหม่ของคนชั้นนำ ราว 150 ปีมานี้ เพื่อค้ำจุนโครงสร้างอำนาจของตนและบริวาร

เนื้อหาวัฒนธรรมไทยเพื่อหล่อหลอมกล่อมเกลา และควบคุมคนทั่วไปให้ยอมจำนนต่อความเหลื่อมล้ำ หรือความไม่เท่าเทียมตามโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่ แต่อ้างว่าเป็นลักษณะพิเศษจนเปลี่ยนแปลงมิได้ เพราะไม่เหมือนใครในโลก ได้แก่ ที่ต่ำ ที่สูง, ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ฯลฯ

เมื่ออยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโลก วัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยย่อมกลวงและอ่อนแออย่างยิ่ง เพราะไม่ใช่สมบัติสาธารณชนของคนทั่วไป จึงไร้พลังที่จะรู้เท่าทันโลกและชีวิต ไม่เอื้อให้การศึกษาสมัยใหม่มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon