คณะกก.กองทุนฟื้นฟูเฉพาะกิจชุดใหม่ฟิต ลุยแก้หนี้เกษตรกรกว่า5แสนราย

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 ว่า ตนได้ลงนามแต่งตั้ง น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ พร้อมแต่งตั้งนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ขึ้นเป็นเลขาธิการกฟก. และจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำหนี้ของเกษตรกร  2.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร 3.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและกฎหมายของกฟก. 4.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบปี 2560-61

สำหรับคณะอนุกรรมการชุดที่1 และ2 ทำหน้าที่วางกรอบดำเนินการเรื่องของการจัดสรรหนี้และการกำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบ ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3 และ4 ทำหน้าที่แก้ไขโครงสร้างการทำงานของกฟก. ศึกษาเรื่องของกฎหมาย เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องการจัดการงบประมาณด้วย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาต่อไป

“คณะกรรมการชุดใหญ่จะทำงานแทนคณะกรรมการเดิมทั้งหมด โดยจะกลั่นกรองอนุมัติหนี้สินที่อยู่ในภาวะเร่งด่วน กำหนดกรอบดำเนินงานถึงเดือนธันวาคม 2560 และกำหนดติดตามการทำงานทุกเดือน เป้าหมาย เร่งด่วนคือลดปัญหาความเดือดร้อนหนี้สินของเกษตรกร  ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้สินแล้ว 512,859 ราย มูลหนี้ 84,710 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินเร่งด่วน 2,631 ราย ส่วนที่เหลือ 400,000 ราย จะดำเนินการต่อไป “ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image