เริ่มแล้ว! ฝึกร่วมทัพเรือไทย-สหรัฐฯ พร้อมต้อนรับเรือ USS Coronado เยือนไทย

พิธีเปิดการฝึกร่วม กองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ พร้อมขึ้นชมเรือรบสหรัฐฯ

วันนี้ (29 พ.ค.60) เวลา 09.00 น. พล.ร.ต.Donald D. Gabrielson ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตก สหรัฐอเมริกา และ พล.ร.ต.สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2017 ณ สนามหน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายหลังพิธีเปิด สื่อมวลชนได้ขึ้นชมเรือรบสหรัฐฯ USS Coronado (LCS-4) ที่มาเข้าร่วมฝึก ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

สำหรับการฝึกผสม CARAT (ย่อมาจาก CO-OPERATION AFLOAT READINESS AND TRAINING ซึ่งหมายถึง “การฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเล” )เป็นการฝึกผสมทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือไทยและสหรัฐอเมริกาิรวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2539 เรียกว่า การฝึกผสม CARAT 1995 โดยประเทศไทยเป็นชาติแรก และชาติเดียวที่ทำการฝึกกับสหรัฐอเมริกาในปีดังกล่าว ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 1 และกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก หรือ Commander Logistics Group Western Pacific และกองเรือเฉพาะกิจที่ 712 หรือ CTF 712 ของทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 23 ทำการฝึกระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 6 มิ.ย.60 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านองค์บุคคลให้มีประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ตนได้รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และทางด้านองค์ยุทธวิธีมีการปฏิบัติการวางแผนร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐฯ ในสาขาการปฏิบัติการต่างๆ อันได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ และการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกัน

ทั้งนี้ กองทัพเรือมอบหมายให้ นาวาเอกณัฐวินัย พงษ์พิกุลทอง รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการเป็นผู้แทนให้การต้อนรับเรือ เรือ USS CORONADO (LCS 4) กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเข้าร่วมการฝึกผสม CARAT 2017 ในระหว่าง 29 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2560 จอดเรือเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กำลังที่เข้าร่วมการฝึกฝ่ายไทย ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) และ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) โดยกำลังร่วมการฝึกมีดังนี้

– เรือฟริเกต 1 ลำ คือ ร.ล.นเรศวร
– เรือคอร์เวต 1 ลำ คือ ร.ล.สุโขทัย
– เรือยกพลขึ้นบก 1 ลำ คือ ร.ล.อ่างทอง
– เรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี 1 ลำ คือ ร.ล.ราชฤทธิ์
– เรือตรวจการณ์ปืน 1 ลำ คือ ร.ล.เทพา
– เรือปฏิบัติการทุ่นระเบิด 4 ลำ ประกอบด้วย ร.ล.ท่าดินแดง และเรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำติ้น
– เรือตรวจการชายฝั่ง (เรือ ตกช.) 2 ลำ ประกอบด้วย เรือ ต.99 และเรือ ต.220
– เรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง 2 ลำ
– ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจาก สอ.รฝ.
– ชุดปฏิบัติการพิเศษ จากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
– ชุดประดาน้ำ จากกรมสรรพาวุธทหารเรือ
– เครื่องบินตรวจการณ์ผิวน้ำ 1 ลำ (F-27 MK 200)
– เครื่องบินตรวจการณ์ 1 ลำ (DO-228)
– เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง 1 ลำ (Bell 212)
– เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ 1 ลำ (S-70B)
– เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง 1 ลำ (S–76B)
– กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมรถสะเทินน้ำสะเทินบก 8 คัน (8 AAV)
– ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ จากกรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)
– ชุดมวลชนสัมพันธ์ จากกองเรือยุทธการ และฐานทัพเรือสัตหีบ (กร. และ ฐท.สส.)
– ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)

ฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วย

– เรือโจมตีชายฝั่ง USS Coronado (LCS-4)
– เรือกู้ซ่อม
– เรือขนสิ่งอุปกรณ์ยกพลขึ้นบก
– เครื่องบิน P-3C Orion
– กำลังรบยกพลขึ้นบก 1 กองพัน (USMC Reinforced Company Landing Force)
– หมวดลาดตระเวน (Recon Platoon)
– รถสะเทินน้ำสะเทินบก
– ชุดปฏิบัติการชายหาด
– ชุดพยาบาลที่
– ชุดปฏิบัติการตามลำน้ำ
– ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์
– วงดุริยางค์

หัวข้อการฝึกผสม CARAT 2016 ในท่า/ในสนาม

-การติดตั้งระบบ CENTRIX และการวางแผนการสื่อสาร
-การฝึกการปฏิบัติของหน่วยสนับสนุนยกพลขึ้นบก
-การฝึกรักษาความปลอดภัยให้กับกองกำลัง (Force Protection)
-การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR)
-การฝึกอพยพพลเรือน (NEO)
-การฝึกถอดทำลายอมภัณฑ์
-การฝึกปฏิบัติการตามลำน้ำ
-การฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี
-การฝึกดำรงชีพในป่า
-การฝึกลาดตระเวนในป่า/ภูเขา
-การฝึกสำรวจหาดของนาวิกโยธิน
-การฝึกของชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
-กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชน (COMREL)
-การก่อสร้างอาคารในพื้นที่ทางทหาร
-การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

การฝึกในทะเล
-การเดินเรือในช่องทางกวาด
-การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิด
-การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบ CENTRIXS
-การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ
-การฝึกปราบเรือดำน้ำ
-การฝึกประลองยุทธ์
-การนำ ฮ. ขึ้น –ลงดาดฟ้าในเวลากลางวัน/กลางคืน
-การฝึกทัศนะสัญญาณและการสื่อสารในทะเล
-การฝึกแปรกระบวน
-การฝึกยิงอาวุธในทะเล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอรียา’กลับมาแผ่วส่งท้ายทำชวดลุ้นมือ 1 โลก ส่วน‘โมรียา’พี่สาวจบดีสุดไทยกอล์ฟวอลวิก ห่างแชมป์แค่ 3 สโตรก
บทความถัดไปศาลยกคำร้องไต่สวนฉุกเฉินประชุมสามัญผู้ถือหุ้น“ไอเฟค” “วิชัย”พร้อมไฟเขียว”สภาวิชาชีพบัญชี-ก.ล.ต.”เข้าสอบ