“ส.รับสร้างบ้าน”ยกระดับบุคคลากรสายก่อสร้างหวังเพิ่มมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้าน

นางพัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า มีแผนยกระดับขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายอาชีพเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับอาชีวะที่จะก้าวมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ

“ภารกิจที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้ความสำคัญคือ การจัดทำแผนการระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างก่อสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ในระดับ 4-5 หรือเทียบเท่า ปวส.และปริญญาตรี โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเตรียมนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากประกาศใช้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้แก่ธุรกิจรับสร้างบ้านในระยะยาว” นางพัชรากล่าว

นางพัชรากล่าวว่า ทั้งนี้สมาคมมีแนวคิดในการผลักดันการศึกษาให้เกิดขึ้นในโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้านโดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน อาทิ ระบบสุขาภิบาลในอาคาร เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง ความแข็งแรงวัสดุ โดยในปี 2560 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในรุ่นที่ 5 แล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท รวมที่พักค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้เมื่อผ่านหลักสูตรแล้วจะสามารถเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทที่ได้ให้ทุนในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และทางโครงการฯ จะประกันรายได้หลังเรียนจบประมาณ 15,000 บาท ต่อเดือน

นายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจสร้างบ้านนานขึ้น โดยใช้ระยะเวลาการตัดสินใจประมาณ 6 เดือน จึงคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังตลาดจะเติบโตดีขึ้น แม้ว่าจะมีปัจจัยฤดูฝนเข้ามากระทบการก่อสร้างบ้างก็ตาม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon