เทงบ20ล.ดึงรัฐ-เอกชนพัฒนาแฟชั่นเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า  สสว.ได้จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านให้แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายใหม่(สตาร์ท อัพ) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตยุค 4.0 โดยดำเนินการทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ได้แก่ สินค้าในกลุ่มสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องเรือน ของตกแต่ง ของที่ระลึก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีเอกลักษณ์แข่งขันได้ในตลาดโลก สามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างรายได้ตลอดสายการผลิตประมาณ 500 ล้านบาท ภายใน 1 ปี เกิดการจ้างงานตลอดห่วงโซ่เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 อัตรา

นางสาลินีกล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางประชารัฐ เพราะเป็นร่วมมือกับกสอ. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ในเครือปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) องค์การพัฒนาสภาการค้าฮ่องกง (เอชเคทีดีซี) และบริษัทเวิร์ลเด็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของเอชเคทีดีซี ประเทศไทย ให้เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image