เปิด 5 พฤติกรรมติดบุหรี่ ส่งผลทั้งสุขภาพกายและจิต

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นอกจากการรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่แล้ว การรณรงค์ให้ผู้ติดบุหรี่เลิกพฤติกรรมการสูบก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีอาการติดบุหรี่มากน้อยแค่ไหน

เรื่องนี้ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าวว่า พฤติกรรมอาการที่บ่งบอกว่าผู้สูบบุหรี่ติดบุหรี่มาก ที่สำคัญมี 5 อาการ  ได้แก่ 1.ต้องสูบมวนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที   2. สูบมากกว่าวันละ 1 ซอง  3. แม้ไม่สบายก็สูบ 4. เคยเลิกสูบแล้วแต่กลับไปสูบใหม่ และ 5. อยู่ในที่ห้ามสูบแล้วต้องหลบออกไปสูบบุหรี่     การสูบบุหรี่ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยผลการศึกษาในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเภทพบว่าสูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 70-90 และสูบเฉลี่ยประมาณวันละ 20 มวน  นับว่ามีการเสพนิโคตินเข้าไปในระดับที่สูงมาก  จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ป่วยจิตเวช เป็นอุปสรรคในการรักษาอย่างมาก  เพราะผู้ป่วยจะเลิกสูบบุหรี่ยาก  เนื่องจากพอหยุดสูบ จะทำเกิดอาการซึมเศร้า   เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปด้วย ฤทธิ์ของนิโคตินจะไปทำให้ตับกำจัดยาที่รักษาออกจากร่างกายเร็วขึ้น  ทำให้ฤทธิ์ยาอ่อนลง บางรายต้องเพิ่มขนาดยารักษาขึ้นอีก
หรือทำให้อาการโรคกำเริบเร็วขึ้น
ทั้งนี้  ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่มานาน  เมื่อหยุดสูบจะเกิดอาการขาดนิโคติน อาจพบอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย โกรธง่าย วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ  ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากผู้ต้องการจะเลิกทนอาการเหล่านี้ได้ ใน 2-3 วัน โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก อาการไม่สบายจะค่อยๆหายไป   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการติดแต่ละคน  ข้อมูลการวิจัยพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ที่เลิกสูบสำเร็จ จะเลิกได้เองโดยการให้กำลังใจจากคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ไม่ต้องพึ่งคลินิกหรือยาช่วย     แต่ในรายที่ติดบุหรี่มาก อาจต้องพึ่งคลินิกและยาช่วยอดบุหรี่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาช่วยสร้างกำลังใจ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image