‘หมอพลเดช’เดินหน้าประชาพิจารณ์แก้ ‘กม.บัตรทอง’ ย้ำรับฟังทุกความเห็นที่มีการแสดงตัวตน

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ…กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าว มีการตั้งต้นแก้ไขหลายมาตราครอบคลุม 14 ประเด็น บวกเพิ่ม 2 ประเด็น แต่เมื่อมีการพิจารณาแล้วมีการแก้ไขจริง 11 ประเด็นเพื่อไขปัญหาติดขัด วิกฤตเรื้อรังหลังมีการใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวมานาน 14 ปี ซึ่งการแก้ไขจะมีทั้งปรับสัดส่วนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และสัดส่วนคณะกรรมการติดตามประเมินผล แก้ไขข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นเลขาธิการ สปสช.เป็นต้น

พล.พลเดช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ แก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัตรทองในระยะยาว คือ การแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว รวมถึงแก้ไขการใช้งบต่างๆ เช่นจากเดิมโรงพยาบาลไม่สามารถใช้เงินเพื่อจ่ายค่า น้ำ ค่าไฟ หรือซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้เพราะติดปัญหาว่ากฎหมายกำหนดให้ใช้เงินเพื่อดูแลประชาชนโดยตรงเท่านั้น ตอนนี้ก็แก้ไขให้ใช้ได้เนื่องจากการใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวกล่าวเป็นการใช้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว  ทั้งนี้หากใครมีความเห็นอย่างไรก็ขอให้มาร่วมทำประชาพิจารณ์ ซึ่งสช.จะรับฟังทุกความเห็น โดยเฉพาะความเห็นที่มีการแสดงตัวตน เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างก.ม.บัตรทอง นำไปปรับปรุงต่อไป

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการแก้ไขก.ม.ดังกล่าวเป็นคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หลังจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ของภาครัฐพบว่ามีการใช้งบบัตรทองผิดวัตถุประสงค์ โดยสปสช.แทนที่จะจ่ายค่ารักษาแทนประชาชนให้กับโรงพยาบาลที่ทำการรักษาตามที่ได้มีการรักษาจริงๆ กลับเอาเงินนั้นมาแบ่งเป็นกองทุนย่อยที่ไม่สามารถเบิกข้ามกองทุน แถมเอาไปผูกติดกับเงินเดือน ทำให้โรงพยาบาลมีรายได้ไม่พอกับที่ใช้จริงก็เลยให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ใช้เงินได้อย่างถูกต้อง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ร.ร.วัดท่ามะปรางผุดไอเดีย เจอครูหน้าประตู สวัสดีแล้วท่องศัพท์อังกฤษ 1 คำทุกเช้า
บทความถัดไป10ตำรวจไทยในซูดาน ขวัญเสีย จากบ้านไกลทำงานเพื่อชาติถูกย้ายเข้ากรุ!