‘วีระ’แฉ จ่อแอบเปลี่ยน’ช่องสายตะกู’เป็นจุดผ่านแดนถาวร ประกาศชวน ปชช.ลุยต้าน

วันนี้ (12 มิถุนายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ สมความคิด ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า กำลังจะมีการเปลี่ยนจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสายช่องตะกู ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักพนันชาวไทย เดินทางไปเล่นการพนันที่บ่อนกาสิโน โดยนายวีระระบุว่า

“ทราบมาว่ากำลังจะมีการแอบลงนามในข้อตกลง ระหว่างเจ้าหน้าของรัฐไทยและกัมพูชา ให้มีการเปลี่ยนจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด่านช่องสายตะกู ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกูเพื่อให้นักการพนันจากทั่วทุกสารทิศแห่กันเดินทางเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนกาสิโน บนพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.60 เวลา 12.00-13.00 น. ทางเทศบาลจันทบเพชร ได้เรียกประชุมพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดจุดผ่อนปรนด่านช่องสายตะกู มีการประกาศว่ากำลังจะมีการลงนามให้มีการเปลี่ยนจากจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด่านช่องสายตะกู ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู ในอีกไม่กี่วันนี้ ทั้งที่ทุกวันนี้การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ก็มากเกินพอแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะเปิดให้เป็นจุด ผ่านแดนถาวรแต่อย่างใด ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศที่อยู่ที่นั่นจะได้รับ ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่นายทุนเจ้าของบ่อนกาสิโนชาวกัมพูชา จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยหลายคนที่หวังจะได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้”

นายวีระระบุว่า สรุป เพื่อเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้กับบ่อนกาสิโน บนพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนอย่างเต็มที่ นั่นคือเบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริง คงจำกันได้ว่าบ่อนกาสิโนแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน ซึ่งทางรัฐบาลไทยอ้างว่าไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินไทย ถ้าเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อใด จะทำให้มีนักการพนันคนไทยจากทั่วประเทศ สามารถเดินทางขนเงินบาทของไทยออกไปให้กับบ่อนแห่งนี้ได้อย่างสะดวกสบาย ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์และคนไทยทั้งประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าบ่อนการพนันก็คือแหล่งอบายมุขใหญ่ มีทั้งการพนันและยาเสพติดอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสังคม และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ที่สำคัญประเทศไทยและคนไทยส่วนใหญ่ จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากบ่อนกาสิโนแห่งนี้หรือแห่งใดๆ ตามแนวชายแดน ไทยจะไม่ได้ภาษีจากบ่อนการพนันเหล่านี้เข้าประเทศแต่อย่างใด ในขณะที่เรามีแต่เสียกับเสีย (กว่า 90% ของนักการพนันที่เข้าไปเล่นล้วนเป็น คนไทยทั้งสิ้น เงินบาทของไทยจะไหลออกนอกประเทศอย่างมากมาย ปีละนับหมื่นล้านบาท)

และว่า “บ่อนการพนันคืออบายมุขแหล่งใหญ่ที่ทำลายทรัพยากรมนุษย์ ทำลายสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากบ่อนกาสิโน จะมีแต่นายทุนเจ้าของบ่อน รวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนที่โกงชาติ และขายชาติ หวังจะได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบ และโดยทุจริต เรื่องที่ควรทำกลับไม่รีบทำ เรื่องที่ไม่ควรทำกลับรีบทำ ที่ผ่านมาผมพยายามคัดค้าน และเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสังคมมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่ารัฐบาล คสช.กลับเงียบเฉย ไม่ยอมเข้าไปตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน ว่ามีการก่อสร้างบ่อนดังกล่าว บนพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนจริงหรือไม่ อย่างไร” นายวีระกล่าว

นายวีระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังไม่ทำการขับไล่ผู้บุกรุกเข้ามายึดครอง แผ่นดินไทยให้ออกไปจากแผ่นดินไทยในทันที ในเมื่อรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่กลับไม่ทำหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ไม่พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผมก็ขอแจ้งมายังบรรดาสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยผู้รักชาติทั้งหลายว่า ในวันใดที่มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่ด่านช่องสายตะกู ผมและพี่น้องคนไทยผู้รักชาติทั้งหลาย จะเดินทางไปประท้วงและคัดค้านที่ด่านช่องสายตะกูในทันที ไปเพื่อทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560) มาตรา 50 บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” หากการไปทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แล้วจะต้องถูกจับไปติดคุก มันจะได้ประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยกำลังย่ำยีชาติ ประชาชน และรัฐธรรมนูญเสียเอง (ที่สำคัญ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวดที่ 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 52 ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ชัดเจนนะ ที่ผ่านมารัฐบาลเองนั่นแหละที่ทำผิดกฎหมายมาโดยตลอด มีการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต จนทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชน) ก็ให้มันรู้กันไปว่าใครกันแน่ที่จะต้องถูกดำเนินคดี”

นายวีระกล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอประกาศมายังกลุ่มพี่น้องคนไทยผู้รักชาติทั้งหลาย ขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจ ในการทำหน้าที่ช่วยกันปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดแต่อย่างใดทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการไปทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มันผู้ใดที่มาขัดขวางการทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ มันคือผู้ที่กำลังทำผิดกฎหมายเสียเอง มันคือผู้กำลังทำลายชาติ พวกมันคือผู้กำลังขายชาติ ท่านทั้งหลายจงอย่าได้กลัว หากท่านคิดจะทำความดีให้ปรากฏกับแผ่นดิน แต่ท่านจงกลัว หากท่านคิดจะทำความชั่วความเลวให้ปรากฏกับแผ่นดิน ขอให้สวรรค์มีตาและแผ่ความเมตตา เพื่อช่วยปกป้องรักษาชีวิตคนไทยผู้รักชาติทั้งหลาย ซึ่งกำลังช่วยกันทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในครั้งนี้ด้วยเถิด”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอสซี แอสเสท ปันน้ำใจสู่สังคมผ่านมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
บทความถัดไปสกัดญี่ปุ่นขนลูกนาก 10 ตัวใส่กระเป๋าเดินทาง จ่อบินออกนอกประเทศ