กกต.จ่อชง 2 ประเด็นแย้งสนช. – ยังไม่ถกปมเซตซีโร่

เมื่อเวลา 16.00น. วันที่ 14 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการกกต. แถลงภายหลังการประชุม กกต. ว่า กกต.มีมติเบื้องต้นที่จะส่งหนังสือแย้งจำนวน 2 ประเด็นที่เห็นว่าเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับของสนช. ขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือ 1.กรณีรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 (1) บัญญัติให้ กกต.มีอำนาจจัดหรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการเลือกตั้ง แต่ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. มาตรา 27 กลับเขียนให้กกต.มีอำนาจเพียงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้ง 2. กรณีมาตรา 224 (3) วรรคท้าย บัญญัติให้กกต.แต่ละคนมีอำนาจในการสั่งระงับการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หากพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น แต่ในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. มาตรา 26 (2) กลับบัญญัติให้มีอำนาจเพียงชะลอ และนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา


นายภูมิพิทักษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องเซตซีโร่กกต. ที่ประชุมได้พูดคุยกันอย่างกว้างๆ ไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะขอรอดูร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. ที่สนช.ส่งมาก่อน ซึ่งเพิ่งได้รับร่างกฎหมายดังกล่าว ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ (14 มิถุนายน) ดังนั้น กกต.จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อจะได้ส่งความเห็นแย้งกลับไปทันภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 มถุนายนนี้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่กกต.จะเสนอแย้งไม่ได้มีเฉพาะ 2 ประเด็นนี้ อาจจะมีรวม 3-5 ประเด็น ซึ่งมีกกต.จะเห็นแย้งแต่ฝ่ายเดียวหรือแค่ประเด็นเดียวก็ต้องมีคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 และประธานกกต.จะเป็นตัวแทน กกต.ไปทำหน้าที่