ก.ล.ต.ลงดาบ “ชัย-เชิดชู โสภณพนิช” ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต ปรับ-ริบเงิน 5.5 ล้านบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวม 5 ราย ได้แก่ 1.นายฉัตรชัย โชตนาการ 2.นายเชิดชู โสภณพนิช 3.บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 4.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 5.นายชัย โสภณพนิช กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 3,765,000 บาท และส่งคืนผลประโยชน์รวม 1,750,150 บาท

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับผลกระทบจากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการในเดือนมีนาคม 2557 ทำให้บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ต้องเพิ่มเงินสำรองเบี้ยประกันชีวิตให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด ซึ่งการตั้งสำรองเงินเพิ่มดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ คือทำให้กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2557 เหลือเพียงจำนวน 168.79 ล้านบาท โดยลดจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,096.04 ล้านบาท และทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3/2557 จำนวน 880.59 ล้านบาท

ก่อนที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจะเปิดเผยงบการเงินทั้งสองงวดต่อประชาชนทั่วไปผ่านระบบของ ตลท. ปรากฏหลักฐานว่า กรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทหลายราย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ได้ขายหุ้น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตในบัญชีตนเองหรือสั่งให้ขายในบัญชีของนิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจจัดการ โดยพบว่า ก่อนการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 2/2557 นายฉัตรชัย ที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ได้ขายหุ้น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต รวม 29,000 หุ้น นายเชิดชู ประธานกรรมการบริหารของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ขายหุ้น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากบัญชีตนเอง รวม 800,000 หุ้น และจากบัญชีบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด รวม 200,000 หุ้น ในขณะที่ก่อนที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จะเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 3/2557 นายชัย กรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ได้สั่งให้ขายหุ้น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากบัญชีของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 หุ้น

ทั้งนี้ การกระทำของบุคคลและนิติบุคคลทั้ง 5 ราย จึงเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระวางโทษอาญาตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 และมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา 317/1 มาตรา 317/4 และมาตรา 317/5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย และผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่งและปฏิบัติตามบันทึกยินยอมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1.นายฉัตรชัย ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท 2.นายเชิดชู ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 350,900 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1,000,000 บาท 3.บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 299,250 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท (4) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 1,100,000 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1,265,000 บาท และ (5) นายชัย ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท

นอกจากการถูกลงโทษด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว ก.ล.ต. สั่งห้ามมิให้นายฉัตรชัย นายเชิดชูและนายชัย เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งสั่งห้ามนายเชิดชูและนายชัยมิให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 3 ปีด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เซาท์ไซด์’ ชวนเที่ยวเทศกาลดนตรีสุดแสบ ‘Wet&Wild Festival 2017’ (คลิป)
บทความถัดไปสสมท.ถกหาทางรอดมหา’ลัยไทย อดีตอธิการบดีอกหัก พาเหรดจวกสภาฯ-สกอ.อย่าจุ้นเรื่องอุดมฯ