เริงโลกด้วยจิตรื่น : ‘เงิน’ในจุดเปลี่ยน

ในแวดวงนักธุรกิจ เริ่มจะพูดถึง “Bitcoin” กันถี่ขึ้น ทำนองว่าจะเป็นเงินสกุลใหม่ที่จะมาแทนเงินในสกุลเก่า หรือจะว่าไปไม่ใช่แค่ “สกุลเงิน” แต่ “Bitcoin” คือความเปลี่ยนแปลงความรูปแบบของเงินอย่างสิ้นเชิง
จาก “เงิน” ที่ให้ราคาตามชนิดของ “เปลือกหอย” หรือที่เรียกว่า “เงินพดด้วง” มาเป็นเงินที่ทำจาก “โลหะ” หรือ “กระดาษ” ตั้งค่าราคาตามรูปแบบที่กำหนดไว้
“Bitcoin” ไม่เพียงแต่เป็น “เงินดิจิทัล” ที่เป็นวัตถุที่หยิบฉวย สัมผัสได้ แต่เป็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ รับรู้ได้ผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นเงินที่ไม่สัญชาติ ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ “มูลค่า” ของ “Bitcoin” จะเท่าเดิม ไม่ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ใครอยากรู้การทำงานโดยละเอียด ศึกษาเอาจากโลกออนไลน์ได้ไม่ยาก
ณ ที่นี่ จะชวนมองในมุม “Bitcoin” ทำให้มนุษยชาติขอกลับมาทบทวนคุณค่า “เงิน” อีกครั้ง
อิทธิพลของเงินต่อความคิดของมนุษย์เรานั้นไปไกลจากจุดเริ่มต้นมาก
จากการสร้างให้เงินเป็น “ตัวแทน” หรือ “ตัวกลาง” ที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของ หรือสินค้า ด้วยการกำหนดราคาสิ่งของต่างๆ ขึ้นมา แล้วให้ “เงิน” เป็น “ตัวกลาง” สำหรับการแลกเปลี่ยน
กลายเป็นว่า มนุษย์เราได้พัฒนาความหมายของ “เงิน” ให้กลายเป็น “พระเจ้า” ที่จะเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ปรารถนาได้
เมื่อ “Maslow” ได้คิดกฎความต้องการของมนุษย์ออกมาเป็นบันได 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) คือความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความต้องการที่จะมีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging Needs) มนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่
ขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self-Esteem Needs) เป็นความต้องการในลำดับต่อมา ซึ่งความต้องการในชั้นนี้ถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง
ขั้นที่ 5 ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการชั้นสูง ของมนุษย์ ซึ่งน้อยคนที่จะประสบได้ถึงขั้นนี้
ทั้งที่ในขั้นตอนท้ายๆ การจะได้สมปรารถนาจะต้องอาศัยการฝึกฝนตัวเอง เรียนรู้โลกและชีวิต ทว่า มนุษย์ส่วนใหญ่กลับหลงอยู่ที่ขั้นการสะสม “เงิน” ด้วยความเชื่ออย่างเข้มข้นว่า “เงิน” เป็นอำนาจที่จะทำให้สำเร็จสมปรารถนาในทุกอย่าง
ชีวิตจึงเวียนว่ายอยู่กับการหาเงินและใช้เงิน ด้วยความเชื่อว่า ในทุกความต้องการล้วน “ซื้อได้ด้วยเงิน”
การเข้าสู่ยุค “Bitcoin” ก่อให้เกิดความตระหนักครั้งใหญ่ในคุณค่าของเงิน ว่าสิ่งที่แสวงหานั้นไม่ใช่การสะสม “เหรียญโลหะ” หรือ “กระดาษธนบัตร” อีกแล้ว แต่เป็นจำนวน “ตัวเลขในระบบอินเตอร์เน็ต” ที่จับต้องไม่ได้ รับรู้การมีอยู่ได้ด้วย “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความน่าสนใจอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบของเงินนี้ แม้จะเกิดการทบทวนความเป็นเงิน แต่การทำความเข้าใจนั้นกลับมาสู่ “พื้นฐานของความเป็นเงิน” หรือไม่
หรือไม่ว่าจะเป็น “เงินเหรียญ-เงินกระดาษ” หรือ “Bitcoin” มนุษย์เรายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจของเงิน ไม่สามารถหลุดมาสู่การตระหนักใน “คุณประโยชน์” ที่แท้จริงของเงินว่าเป็น “ตัวแทนการแลกเปลี่ยน”
“Bitcoin” จะสามารถทำให้เกิดการทบทวน “ความหมายที่แท้จริงของชีวิต” หรือไม่
จะทำให้เห็นความแตกต่างของการดิ้นรนหาเงิน “เพื่อมาบำเรอในสิ่งที่คิดว่าเป็นความสุข” กับ “เพื่อเก็บไว้ลบความกลัว กังวลต่อความไม่แน่นอนของอนาคต” หรือ “เพื่ออำนวยต่อการสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสม”
หรือไม่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image