สธ.จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา

สธ.จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธ ารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอง ค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่ง ชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ตัวแทนศิลปิน และนักแสดง จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์, เจนนี่ – รติพันธ์ พันธ์พินิจ และสิงโต -ปราชญา เรืองโรจน์ ร่วมงานในฐานะพรีเซ็นเตอร์ตัวแท นคนรุ่นใหม่ ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวด้ว ย

นายแพทย์ธวัช กล่าวว่า ในปี 2557 องค์การอนามัยโลกระบุว่า คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่ 78 ของโลก เฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่ มผู้หญิง และจากการรายงานภาระโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทย ยังพบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่ มสุราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ร้อยละ 6 – 8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยลดกา รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่อง ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ” ร่วมรณรงค์ให้ พี่น้องชาวไทย ลด ละ เลิกดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โดยในปีนี้ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 กรมควบคุมโรคและภาคเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานและประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์ กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้า นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


สำหรับวันนี้ ตัวแทนศิลปิน และนักแสดง จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์, เจนนี่ – รติพันธ์ พันธ์พินิจ และสิงโต -ปราชญา เรืองโรจน์ ได้เดินรณรงค์แจกสติกเกอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา ณ บริเวณโรงอาหาร และร้านค้า ภายในกระทรวงสาธารณสุขด้วย

เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์ เปิดเผยว่า“ ถ้ามองในฐานะศิลปิน และพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ก็ทราบดีว่าสุราเป็นหนึ่งในศีล 5 ซึ่งถ้าใครปฏิบัติได้ก็ถือว่าเ ป็นคนพุทธโดยสมบูรณ์ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย เราเริ่มต้นได้จากตัวเราไม่ได้เ สียเงินซักบาท เริ่มต้นวันที่ 9 กรกฐาคมนี้ในวันเข้าพรรษา และเพื่อเป็นความดีถวายเป็นพระร าชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของเรา จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้ องงดเฉพาะช่วงเข้าพรรษา เขามีสถิติที่ได้ทำการวิจั ยมาแล้วว่าตลอด 3 เดือนที่เราได้งดดื่มสุรานั้ นเทียบได้กับเงินหลายพันล้านที่ ครอบครัวคนไทยจะได้มีเหลือใช้จุ นเจือครอบครัว ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเป็น อย่างยิ่งเริ่มต้นจากพื้นฐานของ ตัวเราเอง ครอบครัว และออกสู่สังคม”

เจนนี่ เดอะสตาร์ 12 – รติพันธ์ พันธ์พินิจ เปิดเผยว่า “อยากเชิญชวนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถือว่าเ ป็นเรื่องที่ดีต่อด้านร่างกาย ดีต่อสุขภาพ ทำให้อายุยืน ได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน ๆ หรือจะเอาเวลาว่างไปสร้างประโย ชน์ให้ตัวเองหากิจกรรมอื่นๆ มาทำแทน เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ หรือกิจกรรมที่ชอบต่างๆค่ะ”

สิงโต -ปราชญา เรืองโรจน์ เผยว่า“ ในฐานะตัวแทนเยาวชน คนรุ่นใหม่ ผมมองว่าการที่เราจะเข้ากับเพื่ อนๆได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สุราเป็นตัวเชื่ อม จริงๆแล้วสุราแทบหาข้อดีไม่ได้ เลยนะครับ อาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยมากเมื่ อเทียบกับข้อเสียแล้ว อยากเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชน ทั่วไปลด ละ เลิก สุราถ้าทำได้ เริ่มจากเข้าพรรษานี้เป็นวันแรก และเลิกได้ตลอดไปก็จะดีมากๆครับ ”

ปัจจุบันพบว่า มีคนไทยเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษ าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 – 80 โดยประมาณครึ่งหนึ่งงดได้ตลอดพร รษา 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าส ามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเห ล้า 1413 หรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ ง