คลังตรวจเข้มคนจน พบไม่ผ่านเกณฑ์ 4 หมื่นราย – แจ้งรายได้ต่ำ 3 หมื่นบาท/ปี ถึง 7.5 ล้านราย

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นดูว่ามีผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติเท่าใด จากที่มาลงทะเบียนไว้ 14.1 ล้านราย เบื้องต้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติกรมการปกครองพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณ 3-4 หมื่นราย สาเหตุที่ไม่ผ่าน เช่น ชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ไม่พบรายชื่อ และเสียชีวิตไปหลังจากลงทะเบียนแล้ว

นายสมชัยกล่าวต่อว่า ระหว่างที่กำลังตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลัง ต้องเตรียมในเรื่องงบประมาณ และสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับสำนักงบประมาณ เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งมาขอจัดสรรให้ 5 หมื่นล้านบาทได้หรือไม่ กระทรวงการคลังยืนยันว่าขอเป็น 8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ในส่วนสวัสดิการพื้นฐาน เช่น รถเมล์ รถไฟฟรี ส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ วงเงินรวมไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงให้กับผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี อีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปกับสำนักงบประมาณ

นายสมชัย กล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นที่มาจากการลงทะเบียน ในจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ 14.1 ล้านราย กว่า 50% แจ้งว่าเป็นผู้ที่มีรายน้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี หรือประมาณ 7.5 ล้านราย หลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยกระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในการว่าจ้างนักศึกษากว่า 7 หมื่นราย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายน้อย เริ่มวันที่ 20 กรกฎาคม-18 สิงหาคม 2560

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ประชาชนตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเน้นมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาในท้องถิ่น มีค่าจ้างให้แบบสอบถามละ 60 บาท และในการเข้าไปสำรวจดังกล่าวจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลด้วย

Advertisement

นายธเนศ กล่าวต่อว่า นักศึกษาที่เข้าโครงการจะมีบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตน โดยในการลงพื้นที่นั้นนักศึกษาไปช่วยดูว่า บ้านที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่แจ้งไปหรือไม่ ผู้ลงทะเบียนต้องการช่วยเหลืออะไรมากที่สุด ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความลับ และถูกส่งมาให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) นำมาใช้ประเมินผลผู้ลงทะเบียนฯ และเพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการภาครัฐ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในเรื่องสวัสดิการจะให้กับผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยคงต้องรอข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงจะสรุปชัดเจน และทราบว่าจะใช้เงินจำนวนเท่าใด โดยต้องสวัสดิการเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากสวัสดิการให้เริ่มมีใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้

นายกฤษฎา กล่าวว่า สวัสดิการให้สรุปชัดเจนคือสวัสดิการพื้นฐาน ช่วยเรื่องการเดินทาง และสาธารณูปโภค ส่วนการช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี รัฐมีแนวคิดให้เงินเป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้นั้น ขณะนี้กำลังพิจารณา มีหลายแนวทาง โดยต้องดูว่าจำนวนที่ชัดเจนเป็นอย่างไร ที่แจ้งลงทะเบียนไว้กว่า 7.5 ล้านรายนั้น สรุปแล้ว เหลือกี่ราย รัฐควรช่วยอย่างไร งบประมาณใช้เท่าใด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image