มท.1 สั่ง ดูแลผู้ประสบภัย-เร่งระบายน้ำ กั้นน้ำท่วมพื้นที่สำคัญ เปิดสายด่วน 1784 ช่วยเหลือ 24 ชม.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงได้สั่งการเร่งแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน เน้นย้ำดำเนินการใน 2 ด้านหลัก 1.ด้านการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย มุ่งดำเนินการเชิงรุกในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยทุกครัวเรือน แบ่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานรับผิดชอบและจัดลำดับการช่วยเหลือตามความเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก เน้นดูแลเด็ก คนชรา ผู้ป่วย และคนทุพพลภาพ รวมถึงวางแผนลำเลียงและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม พร้อมทั้งจัดเรือและรถขนาดใหญ่ให้บริการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน จัดรถไฟฟ้าส่องสว่าง รถผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน วางมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ตลอดจนประสานจัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคระบาดในช่วงน้ำท่วม

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า 2.ด้านการแก้ไขปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัย โดยปรับแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ มุ่งบูรณาการหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ปฏิบัติการกู้วิกฤตอุทกภัย ด้วยการนำรถสูบน้ำระยะไกล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกสู่ลำน้ำสาขาไปยังลำน้ำสายหลัก พร้อมประสานชลประทานจังหวัดใช้ระบบชลประทานในการควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่สำคัญ อาทิ โรงพยาบาล เขตเศรษฐกิจ สนามบิน เส้นทางคมนาคมสายหลัก สำหรับจังหวัดที่น้ำท่วมพื้นที่สำคัญให้เร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมวางแนวกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ กรณีสถานการณ์วิกฤตให้อพยพประชาชนไปอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยด่วนต่อไป อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา เส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม. เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ชนาธิป’รับยังเล่นไม่เต็ม100 มีข้อแก้ไขเพียบ โค้ช’ซัปโปโร’ชมปรับตัวได้ดี
บทความถัดไป‘รบ.’เชื่อคสช.ไม่ปล่อยให้กองเชียร์ปูวุ่นวาย แนะให้กำลังใจอยู่ที่บ้าน