ธอส.บรรเทาทุกข์น้ำท่วม จ.สกลนคร ลดดอกเบี้ย – 3เดือนคิด0%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สกลนคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีกลไกหลักในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำ “โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560” รายละเอียดประกอบด้วย มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร)ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-2.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-2.00% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-1.00% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับเอ็มอาร์อาร์-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับเอ็มอาร์อาร์-0.50% ต่อปี โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี

ขณะที่มาตรการ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์-1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-0.50% ต่อปี

“วงเงินให้กู้ต่อราย ธนาคารกำหนดไว้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสและได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560″นายฉัตรชัยกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เขื่อนกั้นน้ำลำเซบายขาด บ้านเรือนจมบาดาลกลายเป็นเกาะ ต้องใช้เรือสัญจรทางน้ำ
บทความถัดไป‘ชนาธิป’รับยังเล่นไม่เต็ม100 มีข้อแก้ไขเพียบ โค้ช’ซัปโปโร’ชมปรับตัวได้ดี