‘ปลัด มท.’ สั่ง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด ดูแลเรื่องการรับบริจาคเงิน-สิ่งของช่วยน้ำท่วมให้โปร่งใส

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการบริหารการรับและจ่ายเงิน สิ่งของบริจาคในช่วงเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ขณะเดียวกันมีการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งมูลนิธิ/องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือได้รับความเดือดร้อนนั้น เนื่องจากมีการออกข่าวสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ว่า การเปิดรับบริจาคดังกล่าวบางแห่งมีความไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อาจเป็นช่องทางให้เกิดการนำเงินและสิ่งของบริจาคไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดต่างๆ กำชับหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดรับบริจาค โดยอ้างเหตุการช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ว่าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับสิ่งของบริจาคหรือเงินบริจาคไว้ให้เรียบร้อย และต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งสรุปยอดรับบริจาคในแต่ละวันหรือแต่ละห้วงเวลา รวมทั้งต้องแสดงรายการจ่าย/การนำเงินไปใช้หรือนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยไว้ด้วย โดยอาจแสดงรายการดังกล่าวทางสื่อออนไลน์และติดป้ายประกาศไว้ในที่สาธารณะให้ชัดเจน หรือมีการแถลงข่าวการรับบริจาคเป็นระยะๆ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับการรับบริจาคในส่วนของจังหวัดนั้น ให้จังหวัดกำหนดตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่หรือแผนกการรับบริจาคและการแจกจ่ายไว้ให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบด้านการรับบริจาคและการแจกจ่ายไว้เป็นการเฉพาะและสามารถชี้แจงตรวจสอบได้ในภายหลัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รู้จักทุกมุม “มารีญา” รับกำลังคบหา “หนุ่มลูกครึ่งดัตช์-ไต้หวัน” เตรียมแก้บน
บทความถัดไป‘เพื่อไทย’ แนะรัฐบาลระวังการแสดงความเห็นเรื่องการเมือง ปมจำนำข้าว ‘ยิ่งลักษณ์’