น้ำท่วมกาฬสินธุ์ยังวิกฤติ เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 น้ำป่ายังไหลหลาก เร่งระบายวันละ 30 ล้านลบ.ม.

น้ำท่วมกาฬสินธุ์ยังวิกฤติ เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ระดับน้ำยังทรงตัว น้ำป่ายังไหลหลากเข้าเขื่อนลำปาวจำนวนมาก จำเป็นต้องระบายน้ำวันละ 30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ขณะที่นายบำรุง คะโยธา อดีตแกนนำสมัชชาคนจน ในนามเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด พร้อมสมาชิกจาก 18 อำเภอมอบเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 12 ส.ค. 60 ที่ศาลาการเปรียญวัดสระบัวเชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนายบำรุง คะโยธา อดีตแกนนำสมัชชาคนจนฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจิตอาสาประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ ผู้ประสานงานภาคีการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ โดยเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ(สอปร.)จาก 18 อำเภอ นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอยางตลาด นายสุพรรณ ภูบุญเติม นายก ทต.บัวบาน นายชัยวัฒน์ ภูชำนิ ผู้ใหญ่บ้านเชียงสา หมู่ 16 และนายจำเริญ ภูตรี ผู้ใหญ่บ้านร่มเย็น หมู่ 9 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับเงินมอบเงินทุนต่อจากจังหวัด เพื่อนำมาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหลังน้ำท่วม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท


นายบำรุง คะโยธา กล่าวว่า ภายหลังจากคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันแล้ว จึงมีการอนุมัติเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือตามแผนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ผู้มีจิตศรัทธาจากหลายแห่ง ได้บริจาคเงินเข้ามาสมทบอีก 7,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบผ่านจังหวัดและส่งต่อให้กับตัวแทนชาวบ้านเป็นเงิน 17,000 บาท โดยได้เลือกเข้าช่วยเหลือบ้านเชียงสาและบ้านร่มเย็น เนื่องจาก 2 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ได้รับความลำบากมาก ต้องอาศัยทหารและรถออฟโรดในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านเชียงสาที่มีประชากรจำนวนมากกว่า 265 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งยังเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับเขื่อนลำปาว และลำแม่น้ำปาว ที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบเช่นนี้อีกเป็นเวลานาน โดยกลไกต่อจากนี้ทางคณะกรรมการฯ จะเข้ามาแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดตั้งกองทุนฯ ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ด้วยกลไกประชารัฐ

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนใน 5 อำเภอ 11 ตำบล 24 หมู่บ้าน ระดับน้ำยังทรงตัว และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ใน 5 อำเภอที่ประกอบด้วย อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ อ.ยางตลาด และ อ.ฆ้องชัย พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขังแล้ว 127,833 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของการประสบอุทกภัยน้ำท่วม และคาดการณ์ว่ายังจะยังยาวนานต่อไปไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากขณะนี้เขื่อนลำปาวยังมีระดับน้ำมากถึงร้อยละ 87 หรือปริมาณที่ 1,720 ล้าน ลบ.ม. โดยมีน้ำไหลหลากเข้ามายังเขื่อนลำปาวมากกว่า 24 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำอยู่วันละ 30 ล้าน ลบ.ม.