การ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 8 ก.ย. 60

ยังนาน…ไม่พอ…!!