‘พรรคอปท.’ร่วมจัดอุปสมบท 2,000 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ดร.ณพลเดช มณีลังกา โฆษกพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (อปท.) แถลงว่านาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เลขาธิการ และรักษาการหัวหน้าพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (อปท.) ได้เข้ากราบพระวิสุทธิสารเถร (ภูสิต ขันติธโร) เจ้าคณะอำเภอไทรโยคและเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อหารือการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 2,000 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา กำหนดจัดพิธีอุปสมบท ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยกรณีข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ

น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นอกจากเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติที่ชายไทยควรบวชในช่วงชีวิตหนึ่งเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา แผ่นดินนี้พระพุทธศาสนาได้สถิตย์อยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน และถือเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองที่พวกเราจะต้องช่วยกันสืบทอดและรักษาไว้ ผมต้องกราบขอบพระคุณในพระเมตตาของท่านเจ้าคุณวิสุทธิสารเถร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ได้กรุณาเมตตาจัดอุปสมบทหมู่พี่น้องประชาชนรวม 2,000 รูป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ พี่น้องสุภาพสตรี อุบาสิกา ก็สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลเจริญภาวนาในโครงการฯได้”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image