พณ.ล่องสุราษฎร์ จัดงานหนุนเอสเอ็มอี ใช้ดิจิทัลเพิ่มฐานลูกค้า

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดงาน Offline 2 Online Expo 3 ครั้ง ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2560 ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 35,000 คน และมียอดจำหน่ายสินค้ากว่า 17 ล้านบาท และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ งานแสดงสินค้า “Offline 2 Online Expo”นอกจากเป็นเวทีให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าทั้ง Offline และ Online แล้ว จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอีกลุ่มโอท็อป เกษตรอินทรีย์ ฮาลาล สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์( GI) การค้าอย่างเป็นธรรม (Fair trade) กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image