กรมบัญชีกลางโชว์ผลเบิกจ่ายปีงบ 2560 ตัวเลขต่ำกว่าเป้าทั้งงบรวมและงบลงทุน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้จำนวน 2,586,551 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 94.64% สูงกว่าปีก่อน 0.35% แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายตั้งเป้าเบิกจ่าย 96% โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำจำนวน 2,225,060 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101.87% สูงกว่าปีก่อน 0.69% และสูงกว่าเป้าหมายกำหนดเบิกจ่าย 98% ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้จำนวน 361,491 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 548,872 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.86% ต่ำกว่าปีก่อน 0.91% และต่ำกว่าเป้าหมายตั้งเป้าเบิกจ่าย 87%

“จากข้อมูลสรุปอัตราการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2560 กรมบัญชีกลางมีแนวโน้มการเบิกจ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกำกับ ติดตามผล และการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับส่วนราชการให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างคล่องตัวขึ้น” นางสาวสุทธิรัตน์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้กองปราบซิวผู้ต้องหาพยายามขืนใจหญิงข้างบ้าน หนีมาบวชพระ
บทความถัดไปปลัดคลังพอใจใช้บัตรคนจนวันแรก-ชงคณะกรรมการอีเพย์เมนต์แจกโชคเงินล้าน